Skip to main content
Finance

Ombudsman des Assurances / Ombudsman van de Verzekeringen

Navn på dansk: Forsikringsombudsmanden

Dækker følgende finansieringsinstitutter: forsikringsselskaber, visse boliglånsmæglere, visse pensionsmæglere.

Dækker følgende finansielle produkter: livs- og skadesforsikring, de fleste pensioner.

Der kan klages på følgende sprog: Hollandsk, fransk, engelsk, tysk

E-mail:info@ombudsman.as

Website:Ombudsman des Assurances / Ombudsman van de Verzekeringen

Yderligere oplysninger:Informationsark

Ombudsfin

Navn på dansk: Finansombudsmanden (tvistbilæggelse på det finansielle område)

Dækker følgende finansieringsinstitutter: banker, realkreditinstitutter, kreditforeninger, investeringsudbydere, investeringsmæglere, værdipapirmæglere.

Dækker følgende finansielle produkter: betalinger, indskud, kreditter og lån, boliglån, investeringer, værdipapirer, visse former for livs- og skadesforsikring, visse pensioner.

Der kan klages på følgende sprog: Hollandsk, fransk, engelsk, tysk

E-mail:ombudsman@ombudsfin.be

Website:Ombudsfin

Yderligere oplysninger:Informationsark