Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Finance

Ombudsman des Assurances / Ombudsman van de Verzekeringen

Ονομασία στα ελληνικά: Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: ασφαλιστικές εταιρείες, ορισμένοι διαμεσολαβητές ενυπόθηκων δανείων, ορισμένοι συνταξιοδοτικοί διαμεσολαβητές.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: ασφάλειες ζωής/ζημιών, οι περισσότερες συντάξεις.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: ολλανδικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά

E-mail:infoatombudsman [dot] as (info[at]ombudsman[dot]as)

Ιστότοπος:Ombudsman des Assurances / Ombudsman van de Verzekeringen

Περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο

Ombudsfin

Ονομασία στα ελληνικά: Ο Διαμεσολαβητής για θέματα χρηματοοικονομικών διαφορών (Ombudsfin)

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: τράπεζες, τράπεζες ενυπόθηκης πίστης, πιστωτικές ενώσεις, επενδυτικοί φορείς, επενδυτικοί διαμεσολαβητές, διαμεσολαβητές κινητών αξιών.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: πληρωμές, καταθέσεις, πιστώσεις και δάνεια, ενυπόθηκα δάνεια, επενδύσεις, κινητές αξίες, ορισμένες ασφάλειες ζωής/ζημιών, ορισμένες συντάξεις.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: ολλανδικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά

E-mail:ombudsmanatombudsfin [dot] be

Ιστότοπος:Ombudsfin

Περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο