Skip to main content
Finance

Ombudsman des Assurances / Ombudsman van de Verzekeringen

Namn på svenska: Försäkringsombudsman

Finansinstitut som omfattas: Försäkringsbolag samt vissa pensionsförmedlare och förmedlare av hypotekslån

Finansiella produkter som omfattas: Liv- och skadeförsäkringar och de flesta pensioner

Språk för klagomål: Nederländska, franska, engelska och tyska

E-post:info@ombudsman.as

Webbplats:Ombudsman des Assurances / Ombudsman van de Verzekeringen

Mer information:Faktablad

Ombudsfin

Namn på svenska: Finansombudsman (tvistlösningsfunktion på det finansiella området)

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, kreditföreningar, tillhandahållare av investeringstjänster, investeringsförmedlare och värdepappersinstitut

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, investeringar, värdepapper samt vissa liv- och skadeförsäkringar och pensioner

Språk för klagomål: Nederländska, franska, engelska och tyska

E-post:ombudsman@ombudsfin.be

Webbplats:Ombudsfin

Mer information:Faktablad