Направо към основното съдържание
Finance

Ombudsman des Assurances / Ombudsman van de Verzekeringen

Наименование на български: Застрахователен омбудсман

Обхванати финансови институции: застрахователни дружества, някои посредници в областта на ипотечните кредити, някои посредници в областта на пенсионното дело.

Обхванати финансови продукти: застраховки „Живот“, общозастрахователни продукти, повечето пенсии.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: нидерландски, френски, английски, немски

Електронен адрес:infoatombudsman [dot] as (info[at]ombudsman[dot]as)

Уебсайт:Ombudsman des Assurances / Ombudsman van de Verzekeringen

За повече информация:Информационен документ

Ombudsfin

Наименование на български: Финансов омбудсман (Омбудсфин)

Обхванати финансови институции: банки, ипотечни банки, кредитни кооперации, доставчици на инвестиционни продукти, инвестиционни посредници, брокери на ценни книжа.

Обхванати финансови продукти: плащания, депозити, кредити и заеми, ипотеки, инвестиции, ценни книжа, някои застраховки „Живот“ и общозастрахователни продукти, някои пенсии.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: нидерландски, френски, английски, немски

Електронен адрес:ombudsmanatombudsfin [dot] be

Уебсайт:Ombudsfin

За повече информация:Информационен документ