Skip to main content
Finance

Ombudsman des Assurances / Ombudsman van de Verzekeringen

Nosaukums latviešu valodā: Apdrošināšanas ombuds

Aptvertās finanšu iestādes: apdrošināšanas sabiedrības, daži hipotekārā kredīta starpnieki, daži starpnieki pensiju jomā.

Aptvertie finanšu produkti: dzīvības un nedzīvības apdrošināšana, vairums pensiju.

Valodas, kurās var iesniegt sūdzību: nīderlandiešu, franču, angļu, vācu

E-pasts:info@ombudsman.as

Tīmekļa vietne:Ombudsman des Assurances / Ombudsman van de Verzekeringen

Papildu informācija:informācijas lapa

Ombudsfin

Nosaukums latviešu valodā: Ombuds finanšu konfliktu jautājumos (Ombudsfin)

Aptvertās finanšu iestādes: bankas, dažas hipotēku bankas, kredītkooperatīvi, investīciju bankas, ieguldījumu pakalpojumu starpnieki, vērtspapīru brokeri.

Aptvertie finanšu produkti: maksājumi, noguldījumi, kredīti un aizdevumi, hipotekārie kredīti, ieguldījumi, vērtspapīri, daži dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas veidi, dažas pensijas.

Valodas, kurās var iesniegt sūdzību: nīderlandiešu, franču, angļu, vācu

E-pasts:ombudsman@ombudsfin.be

Tīmekļa vietne:Ombudsfin

Papildu informācija:informācijas lapa