Przejdź do treści głównej
Finance

Ombudsman des Assurances / Ombudsman van de Verzekeringen

Nazwa w języku polskim: rzecznik ds. ubezpieczeń

Instytucje finansowe: zakłady ubezpieczeń, niektórzy pośrednicy hipoteczni, niektórzy pośrednicy ubezpieczeń emerytalnych

Produkty finansowe: ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia, większość emerytur

Języki, w których można złożyć skargę: niderlandzki, francuski, angielski, niemiecki

E-mail: infoatombudsman [dot] as (info[at]ombudsman[dot]as)

Strona internetowa: Ombudsman des Assurances / Ombudsman van de Verzekeringen

Więcej informacji: arkusz informacyjny

Ombudsfin

Nazwa w języku polskim: Rzecznik ds. konfliktów finansowych (Ombudsfin)

Instytucje finansowe: banki, banki hipoteczne, kasy spółdzielcze, podmioty świadczące usługi inwestycyjne, pośrednicy inwestycyjni, pośrednicy papierów wartościowych

Produkty finansowe: płatności, depozyty, kredyty i pożyczki, kredyty hipoteczne, inwestycje, papiery wartościowe, niektóre ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia, niektóre emerytury

Języki, w których można złożyć skargę: niderlandzki, francuski, angielski, niemiecki

E-mail: ombudsmanatombudsfin [dot] be

Strona internetowa: Ombudsfin

Więcej informacji: arkusz informacyjny