Skip to main content
Finance

Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji

Nazwa w języku polskim: urząd arbitrażu usług finansowych

Instytucje finansowe: banki, banki hipoteczne, pośrednicy hipoteczni, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, podmioty świadczące usługi inwestycyjne, pośrednicy inwestycyjni, zakłady ubezpieczeń emerytalnych, pośrednicy ubezpieczeń emerytalnych, pośrednicy papierów wartościowych, depozytariusze, podmioty świadczące usługi płatnicze
Wszystkie podmioty świadczące usługi finansowe, które są licencjonowane lub w inny sposób upoważnione przez organ regulacji finansowej na Malcie.

Produkty finansowe: płatności, depozyty, kredyty i pożyczki, kredyty hipoteczne, ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, papiery wartościowe

Języki, w których można złożyć skargę: maltański (w pewnych sytuacjach możliwy jest również język angielski)

E-mail:complaint.info@financialarbiter.org.mt

Strona internetowa:Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji

Strona internetowa w jęz. angielskim:urząd arbitrażu usług finansowych

Więcej informacji:arkusz informacyjny