Направо към основното съдържание
Finance

Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft

Наименование на български: Помирителен съвет на австрийската банкова индустрия

Обхванати финансови институции: ипотечни банки, платежни институции, доставчици на инвестиционни продукти, повечето банки, повечето кредитни кооперации.

Обхванати финансови продукти: плащания, повечето депозити, повечето кредити и заеми, повечето ипотеки, повечето инвестиции.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: немски и английски

Електронен адрес: officeatbankenschlichtung [dot] at (office[at]bankenschlichtung[dot]at)

Уебсайт: Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft

За повече информация: Информационен документ

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte

Наименование на български: Арбитражен съд за дружества, работещи с потребители

Обхванати финансови институции: посредници в областта на ипотечните кредити, застрахователни дружества, застрахователни посредници, инвестиционни посредници, посредници в областта на пенсионното дело, някои банки, някои ипотечни банки, някои кредитни кооперации, някои доставчици на инвестиционни продукти, някои доставчици на пенсионни продукти.

Обхванати финансови продукти: застраховки „Живот“, общозастрахователни продукти, някои кредити и заеми, някои ипотеки, някои инвестиции, някои пенсии, някои ценни книжа.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: немски

Електронен адрес: officeatverbraucherschlichtung [dot] at (office[at]verbraucherschlichtung[dot]at)

Уебсайт: Schlichtung für Verbrauchergeschäfte

За повече информация: Информационен документ