Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Finance

Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft

Ονομασία στα ελληνικά: Κοινή Υπηρεσία Διαμεσολάβησης των Αυστριακών Τραπεζών

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: τράπεζες ενυπόθηκης πίστης, ιδρύματα πληρωμών, επενδυτικοί φορείς, οι περισσότερες τράπεζες και πιστωτικές ενώσεις.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: πληρωμές, η πλειονότητα των καταθέσεων, των πιστώσεων και δανείων, των ενυπόθηκων δανείων και των επενδύσεων.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: γερμανικά και αγγλικά

E-mail: officeatbankenschlichtung [dot] at (office[at]bankenschlichtung[dot]at)

Ιστότοπος: Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft

Περισσότερες πληροφορίες: Ενημερωτικό δελτίο

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte

Ονομασία στα ελληνικά: Επιτροπή διαιτησίας για τις συναλλαγές καταναλωτών

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: διαμεσολαβητές ενυπόθηκων δανείων, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, επενδυτικοί διαμεσολαβητές, συνταξιοδοτικοί διαμεσολαβητές, καθώς και ένας αριθμός τραπεζών, τραπεζών ενυπόθηκης πίστης, πιστωτικών ενώσεων, επενδυτικών φορέων και συνταξιοδοτικών φορέων.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: ασφάλειες ζωής/ζημιών, ένας αριθμός πιστώσεων και δανείων, ενυπόθηκων δανείων, επενδύσεων, συντάξεων και κινητών αξιών.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: γερμανικά

E-mail: officeatverbraucherschlichtung [dot] at (office[at]verbraucherschlichtung[dot]at)

Ιστότοπος: Schlichtung für Verbrauchergeschäfte

Περισσότερες πληροφορίες: Ενημερωτικό δελτίο