Przejdź do treści głównej
Finance

Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft

Nazwa w języku polskim: wspólny organ ds. mediacji austriackiego sektora bankowego

Instytucje finansowe: banki hipoteczne, instytucje płatnicze, podmioty świadczące usługi inwestycyjne, większość banków, większość kas spółdzielczych

Produkty finansowe: płatności, większość depozytów, większość kredytów i pożyczek, większość kredytów hipotecznych, większość inwestycji

Języki, w których można złożyć skargę: niemiecki i angielski

E-mail: officeatbankenschlichtung [dot] at (office[at]bankenschlichtung[dot]at)

Strona internetowa: Gemeinsame Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft

Więcej informacji: arkusz informacyjny

Schlichtung für Verbrauchergeschäfte

Nazwa w języku polskim: mediacje w zakresie transakcji konsumenckich

Instytucje finansowe: pośrednicy hipoteczni, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, pośrednicy inwestycyjni, pośrednicy ubezpieczeń emerytalnych, niektóre banki, niektóre banki hipoteczne, niektóre kasy spółdzielcze, niektóre podmioty świadczące usługi inwestycyjne, niektóre zakłady ubezpieczeń emerytalnych

Produkty finansowe: ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia, niektóre kredyty i pożyczki, niektóre kredyty hipoteczne, niektóre inwestycje, niektóre emerytury, niektóre papiery wartościowe

Języki, w których można złożyć skargę: niemiecki

E-mail: officeatverbraucherschlichtung [dot] at (office[at]verbraucherschlichtung[dot]at)

Strona internetowa: Schlichtung für Verbrauchergeschäfte

Więcej informacji: arkusz informacyjny