Skip to main content
Finance

Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“

Echivalentul numelui în română: Centrul pentru soluționarea alternativă a litigiilor „Consensus”

Instituții financiare acoperite: toate entitățile care furnizează serviciile enumerate mai jos.

Produse financiare acoperite: plăți, economii, împrumuturi, asigurări de viață și generale, investiții, pensii.

Limbi în care se pot trimite reclamații: bulgară, engleză și rusă

E-mail:sdr.konsensus@gmail.com

Site web:Centrul pentru soluționarea alternativă a litigiilor „Consensus”

Informații suplimentare:Fișă informativă

Национална асоциация за извънсъдебни спогодби-НАИС

Echivalentul numelui în română: Asociația Națională pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor – NAIS

Instituții financiare acoperite: toate entitățile care furnizează serviciile enumerate mai jos.

Produse financiare acoperite: plăți, economii, împrumuturi, asigurări de viață și generale, investiții, pensii, titluri de valoare.

Limbi în care se pot trimite reclamații: bulgară și engleză

E-mail:office@nais.bg

Site web:Asociația Națională pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor – NAIS

Informații suplimentare:Fișă informativă