Glavni sadržaj
Finance

Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“

Naziv na hrvatskom: Centar za alternativno rješavanje sporova „Konsensus”

Uključene financijske institucije: svi subjekti koji pružaju usluge navedene u nastavku.

Uključeni financijski proizvodi: platne usluge, štednja, krediti, životno i neživotno osiguranje, ulaganja, mirovine.

Jezici na kojima se može podnijeti pritužba: bugarski, engleski i ruski.

E-pošta:sdr [dot] konsensusatgmail [dot] com (sdr[dot]konsensus[at]gmail[dot]com)

Internetske stranice:Centar za alternativno rješavanje sporova „Konsensus”

Više informacija:Informacijski obrazac

Национална асоциация за извънсъдебни спогодби-НАИС

Naziv na hrvatskom: Nacionalno udruženje za izvansudske nagodbe – NAIS

Uključene financijske institucije: svi subjekti koji pružaju usluge navedene u nastavku.

Uključeni financijski proizvodi: platne usluge, štednja, krediti, životno i neživotno osiguranje, ulaganja, mirovine, vrijednosni papiri.

Jezici na kojima se može podnijeti pritužba: bugarski i engleski.

E-pošta:officeatnais [dot] bg (office[at]nais[dot]bg)

Internetske stranice:Nacionalno udruženje za izvansudske nagodbe – NAIS

Više informacija:Informacijski obrazac