Skip to main content
Finance

Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“

Názov v slovenčine: Centrum pre alternatívne riešenie sporov „Consensus“

Pokryté finančné inštitúcie: všetky subjekty poskytujúce služby uvedené ďalej.

Pokryté finančné produkty: platby, úspory, úvery, životné a neživotné poistenie, investície, dôchodky.

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: bulharčina, angličtina a ruština

E-mail:sdr.konsensus@gmail.com

Webové sídlo:Centrum pre alternatívne riešenie sporov „Consensus“

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Национална асоциация за извънсъдебни спогодби-НАИС

Názov v slovenčine: Národné združenie pre mimosúdne urovnania – NAIS

Pokryté finančné inštitúcie: všetky subjekty poskytujúce služby uvedené ďalej.

Pokryté finančné produkty: platby, úspory, úvery, životné a neživotné poistenie, investície, dôchodky, cenné papiere.

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: bulharčina a angličtina

E-mail:office@nais.bg

Webové sídlo:Národné združenie pre mimosúdne urovnania – NAIS

Ďalšie informácie:Informačný prehľad