Põhisisu juurde
Finance

Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“

Nimi eesti keeles: vaidluste kohtuvälise lahendamise keskus Consensus

Pädevusse kuuluvad finantseerimisasutused: kõik allpool loetletud teenuseid osutavad üksused.

Pädevusse kuuluvad finantstooted: maksed, säästud, laenud, elu- ja kahjukindlustus, investeeringud, pensionid.

Kaebuse esitamise keeled: bulgaaria, inglise ja vene

E-post: sdr [dot] konsensusatgmail [dot] com (sdr[dot]konsensus[at]gmail[dot]com)

Veebisait: vaidluste kohtuvälise lahendamise keskus Consensus

Lisateave: teabeleht

Национална асоциация за извънсъдебни спогодби-НАИС

Nimi eesti keeles: riiklik kohtuväliste menetluste ühendus – NAIS

Pädevusse kuuluvad finantseerimisasutused: kõik allpool loetletud teenuseid osutavad üksused.

Pädevusse kuuluvad finantstooted: maksed, säästud, laenud, elu- ja kahjukindlustus, investeeringud, pensionid, väärtpaberid.

Kaebuse esitamise keeled: bulgaaria ja inglise

E-post: officeatnais [dot] bg (office[at]nais[dot]bg)

Veebisait: riiklik kohtuväliste menetluste ühendus – NAIS

Lisateave: teabeleht