Направо към основното съдържание
Finance

Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“

Наименование на английски: Center for Alternative Dispute Resolution “Consensus”

Обхванати финансови институции: всички субекти, предоставящи посочените по-долу услуги

Обхванати финансови продукти: плащания, спестявания, заеми, животозастраховане и общо застраховане, инвестиции, пенсии

Езици, на които може да бъде подадена жалба: български, английски и руски

Електронен адрес:sdr [dot] konsensusatgmail [dot] com (sdr[dot]konsensus[at]gmail[dot]com)

Уебсайт:Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“

За повече информация:Информационен документ

Национална асоциация за извънсъдебни спогодби — НАИС

Наименование на английски: National Association for Out-of-Court Settlements - NAIS

Обхванати финансови институции: всички субекти, предоставящи посочените по-долу услуги

Обхванати финансови продукти: плащания, спестявания, заеми, животозастраховане и общо застраховане, инвестиции, пенсии, ценни книжа

Езици, на които може да бъде подадена жалба: български и английски

Електронен адрес:officeatnais [dot] bg (office[at]nais[dot]bg)

Уебсайт:Национална асоциация за извънсъдебни спогодби — НАИС

За повече информация:Информационен документ