Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Finance

Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“

Ονομασία στα ελληνικά: Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών «Συναίνεση»

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: όλες οι οντότητες που παρέχουν τις υπηρεσίες που απαριθμούνται κατωτέρω.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: πληρωμές, αποταμιεύσεις, δάνεια, ασφάλειες ζωής και ζημιών, επενδύσεις, συντάξεις.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: Βουλγαρική, αγγλική και ρωσική.

Email:sdr [dot] konsensusatgmail [dot] com (sdr[dot]konsensus[at]gmail[dot]com)

Ιστότοπος:Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών «Συναίνεση»

Για περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο

Национална асоциация за извънсъдебни спогодби-НАИС

Ονομασία στα ελληνικά: Εθνική Ένωση Εξωδικαστικών Διακανονισμών — NAIS

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: όλες οι οντότητες που παρέχουν τις υπηρεσίες που απαριθμούνται κατωτέρω.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: πληρωμές, αποταμιεύσεις, δάνεια, ασφάλειες ζωής και ζημιών, επενδύσεις, συντάξεις, τίτλοι.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: Βουλγαρικά και αγγλικά

E-mail:officeatnais [dot] bg (office[at]nais[dot]bg)

Ιστότοπος:Εθνική Ένωση Εξωδικαστικών Διακανονισμών — NAIS

Για περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο