Przejdź do treści głównej
Finance

Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“

Nazwa w języku polskim: centrum pozasądowego rozstrzygania sporów „Consensus”

Instytucje finansowe: wszystkie podmioty świadczące wymienione poniżej usługi

Produkty finansowe: płatności, oszczędności, pożyczki, ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie, inwestycje, emerytury

Języki, w których można złożyć skargę: bułgarski, angielski i rosyjski

E-mail: sdr [dot] konsensusatgmail [dot] com (sdr[dot]konsensus[at]gmail[dot]com)

Strona internetowa: centrum pozasądowego rozstrzygania sporów „Consensus”

Więcej informacji: arkusz informacyjny.

Национална асоциация за извънсъдебни спогодби-НАИС

Nazwa w języku polskim: krajowe stowarzyszenie ugód pozasądowych – NAIS

Instytucje finansowe: wszystkie podmioty świadczące wymienione poniżej usługi

Produkty finansowe: płatności, oszczędności, pożyczki, ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie, inwestycje, emerytury, papiery wartościowe

Języki, w których można złożyć skargę: bułgarski i angielski

E-mail: officeatnais [dot] bg (office[at]nais[dot]bg)

Strona internetowa: krajowe stowarzyszenie ugód pozasądowych – NAIS

Więcej informacji: arkusz informacyjny.