Skip to main content
Finance

Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“

Název v češtině: Středisko pro alternativní řešení sporů „Consensus“

Finanční instituce v působnosti: všechny subjekty poskytující níže uvedené služby

Finanční produkty v působnosti: platby, spoření, půjčky, životní a neživotní pojištění, investice, důchody

Stížnost může být podána v těchto jazycích: bulharština, angličtina a ruština

E-mailová adresa:sdr.konsensus@gmail.com

Internetová stránka:Středisko pro alternativní řešení sporů „Consensus“

Další informace:Infopřehled

Национална асоциация за извънсъдебни спогодби-НАИС

Název v češtině: Národní sdružení mimosoudní řešení sporů– NAIS

Finanční instituce v působnosti: všechny subjekty poskytující níže uvedené služby

Finanční produkty v působnosti: platby, spoření, půjčky, životní a neživotní pojištění, investice, důchody, cenné papíry

Stížnost může být podána v těchto jazycích: bulharština a angličtina

E-mailová adresa:office@nais.bg

Internetová stránka:Národní sdružení mimosoudní řešení sporů– NAIS

Další informace:Infopřehled