Gå direkt till innehållet
Finance

Център за алтернативно решаване на спорове „Консенсус“

Namn på svenska: Centrumet för alternativ tvistlösning ”Konsensus”

Finansinstitut som omfattas: Alla enheter som tillhandahåller de tjänster som anges nedan

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, sparande, lån, liv- och skadeförsäkringar, investeringar och pensioner

Språk för klagomål: Bulgariska, engelska och ryska

E-post:sdr [dot] konsensusatgmail [dot] com (sdr[dot]konsensus[at]gmail[dot]com)

Webbplats:Centrumet för alternativ tvistlösning ”Konsensus”

Mer information:Faktablad

Национална асоциация за извънсъдебни спогодби-НАИС

Namn på svenska: Nationell förening för alternativ tvistlösning – NAIS

Finansinstitut som omfattas: Alla enheter som tillhandahåller de tjänster som anges nedan

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, sparande, lån, liv- och skadeförsäkringar, investeringar, pensioner och värdepapper

Språk för klagomål: Bulgariska och engelska

E-post:officeatnais [dot] bg (office[at]nais[dot]bg)

Webbplats:Nationell förening för alternativ tvistlösning – NAIS

Mer information:Faktablad