Skip to main content
Finance

Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Ime v slovenščini: Varuh pravic potrošnikov v bančnih zadevah (Združenje bank Poljske)

Zajete finančne institucije: večina bank, večina stanovanjsko-kreditnih bank.

Zajeti finančni produkti: plačila, pologi, krediti in posojila, hipotekarni krediti, naložbeni produkti, vrednostni papirji.

Jezik pritožbe: poljščina, angleščina

E-naslov:arbiter@zbp.pl

Spletišče:Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Več informacij:informativni pregled

Rzecznik Finansowy

Ime v slovenščini: Varuh pravic potrošnikov na finančnem področju

Zajete finančne institucije: banke, stanovanjsko-kreditne banke, večina posrednikov stanovanjsko-hipotekarnih kreditov, zavarovalnice, nekateri zavarovalni posredniki, večina ponudnikov investicijskih storitev, večina investicijskih posrednikov, nekateri ponudniki pokojninskega zavarovanja, nekateri posredniki pokojninskega zavarovanja, nekateri posredniki vrednostnih papirjev.

Zajeti finančni produkti: večina plačil, večina pologov, večina kreditov in posojil, večina hipotekarnih kreditov, življenjska in druga zavarovanja, nekateri naložbeni produkti, nekatera pokojninska zavarovanja, nekateri vrednostni papirji.

Jezik pritožbe: poljščina, angleščina

E-naslov:biuro@rf.gov.pl

Spletišče:Rzecznik Finansowy

Spletišče v angleščini:Financial Ombudsman

Več informacij:informativni pregled

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Ime v slovenščini: Arbitražno sodišče poljskega organa za finančni nadzor

Zajete finančne institucije: banke, stanovanjsko-kreditne banke, posredniki stanovanjsko-hipotekarnih kreditov, kreditne zadruge, zavarovalnice, zavarovalni posredniki, ponudniki investicijskih storitev, investicijski posredniki, ponudniki pokojninskega zavarovanja, posredniki pokojninskega zavarovanja, posredniki vrednostnih papirjev.

Zajeti finančni produkti: plačila, pologi, krediti in posojila, hipotekarni krediti, življenjska in druga zavarovanja, naložbeni produkti, pokojninsko zavarovanje, vrednostni papirji.

Jezik pritožbe: poljščina

E-naslov:sad.polubowny@knf.gov.pl

Spletišče:Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Več informacij:informativni pregled