Gå til hovedindholdet
Finance

Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Navn på dansk: Den polske banksammenslutning – bankombudsmandsordning

Dækker følgende finansieringsinstitutter: de fleste banker, de fleste realkreditinstitutter.

Dækker følgende finansielle produkter: betalinger, indskud, kreditter og lån, boliglån, investeringer, værdipapirer.

Der kan klages på følgende sprog: Polsk, engelsk

E-email: arbiteratzbp [dot] pl (arbiter[at]zbp[dot]pl)

Website: Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Yderligere oplysninger: Informationsark

Rzecznik Finansowy

Navn på dansk: Finansiel ombudsmand

Dækker følgende finansieringsinstitutter: dækker følgende finansieringsinstitutter: banker, realkreditinstitutter, de fleste boliglånsmæglere, forsikringsselskaber, visse forsikringsmæglere, de fleste investeringsudbydere, de fleste investeringsmæglere, visse pensionsudbydere, visse pensionsmæglere, visse værdipapirmæglere.

Dækker følgende finansielle produkter: de fleste betalinger, de fleste indskud, de fleste kreditter og lån, de fleste boliglån, livs- og skadesforsikring, visse investeringer, visse pensioner, visse værdipapirer.

Der kan klages på følgende sprog: Polsk, engelsk

E-email: biuroatrf [dot] gov [dot] pl (biuro[at]rf[dot]gov[dot]pl)

Website: Rzecznik Finansowy

Website på engelsk: Financial Ombudsman

Yderligere oplysninger: Informationsark

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Navn på dansk: Voldgiftsret ved den polske finanstilsynsmyndighed

Dækker følgende finansieringsinstitutter: banker, realkreditinstitutter, boliglånsmæglere, kreditforeninger, forsikringsselskaber, forsikringsmæglere, investeringsudbydere, investeringsmæglere, pensionsudbydere, pensionsmæglere, værdipapirmæglere.

Dækker følgende finansielle produkter: betalinger, indskud, kreditter og lån, boliglån, livs- og skadesforsikring, investeringer, pensioner, værdipapirer.

Der kan klages på følgende sprog: Polsk

E-email: sad [dot] polubownyatknf [dot] gov [dot] pl (sad[dot]polubowny[at]knf[dot]gov[dot]pl)

Website: Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Yderligere oplysninger: Informationsark