Skip to main content
Finance

Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Navn på dansk: Den polske banksammenslutning – bankombudsmandsordning

Dækker følgende finansieringsinstitutter: de fleste banker, de fleste realkreditinstitutter.

Dækker følgende finansielle produkter: betalinger, indskud, kreditter og lån, boliglån, investeringer, værdipapirer.

Der kan klages på følgende sprog: Polsk, engelsk

E-email:arbiter@zbp.pl

Website:Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Yderligere oplysninger:Informationsark

Rzecznik Finansowy

Navn på dansk: Finansiel ombudsmand

Dækker følgende finansieringsinstitutter: dækker følgende finansieringsinstitutter: banker, realkreditinstitutter, de fleste boliglånsmæglere, forsikringsselskaber, visse forsikringsmæglere, de fleste investeringsudbydere, de fleste investeringsmæglere, visse pensionsudbydere, visse pensionsmæglere, visse værdipapirmæglere.

Dækker følgende finansielle produkter: de fleste betalinger, de fleste indskud, de fleste kreditter og lån, de fleste boliglån, livs- og skadesforsikring, visse investeringer, visse pensioner, visse værdipapirer.

Der kan klages på følgende sprog: Polsk, engelsk

E-email:biuro@rf.gov.pl

Website:Rzecznik Finansowy

Website på engelsk:Financial Ombudsman

Yderligere oplysninger:Informationsark

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Navn på dansk: Voldgiftsret ved den polske finanstilsynsmyndighed

Dækker følgende finansieringsinstitutter: banker, realkreditinstitutter, boliglånsmæglere, kreditforeninger, forsikringsselskaber, forsikringsmæglere, investeringsudbydere, investeringsmæglere, pensionsudbydere, pensionsmæglere, værdipapirmæglere.

Dækker følgende finansielle produkter: betalinger, indskud, kreditter og lån, boliglån, livs- og skadesforsikring, investeringer, pensioner, værdipapirer.

Der kan klages på følgende sprog: Polsk

E-email:sad.polubowny@knf.gov.pl

Website:Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Yderligere oplysninger:Informationsark