Gå direkt till innehållet
Finance

Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Namn på svenska: Polska bankförbundet – bankombudsmannen

Finansinstitut som omfattas: De flesta banker och hypoteksbanker

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, investeringar och värdepapper

Språk för klagomål: Polska och engelska

E-post:arbiteratzbp [dot] pl (arbiter[at]zbp[dot]pl)

Webbplats:Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Mer information:Faktablad

Rzecznik Finansowy

Namn på svenska: Finansombudsmannen

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker och de flesta förmedlare av hypotekslån, försäkringsbolag, vissa försäkringsförmedlare, de flesta tillhandahållare av investeringstjänster och investeringsförmedlare samt vissa pensionsinstitut, pensionsförmedlare och värdepappersinstitut

Finansiella produkter som omfattas: De flesta betalningar, insättningar, krediter och lån och hypotekslån, liv- och skadeförsäkringar samt vissa investeringar, pensioner och värdepapper

Språk för klagomål: Polska och engelska

E-post:biuroatrf [dot] gov [dot] pl (biuro[at]rf[dot]gov[dot]pl)

Webbplats:Rzecznik Finansowy

Webbplats på engelska:Financial Ombudsman

Mer information:Faktablad

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Namn på svenska: Skiljedomstol vid polska finansinspektionen

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån, kreditföreningar, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, tillhandahållare av investeringstjänster, investeringsförmedlare, pensionsinstitut, pensionsförmedlare och värdepappersinstitut

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, liv- och skadeförsäkringar, investeringar, pensioner och värdepapper

Språk för klagomål: Polska

E-post:sad [dot] polubownyatknf [dot] gov [dot] pl (sad[dot]polubowny[at]knf[dot]gov[dot]pl)

Webbplats:Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Mer information:Faktablad