Skip to main content
Finance

Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

A név magyarázó fordítása: Bankügyi ombudsman (Lengyel Bankszövetség)

Hatásköre a következő pénzügyi intézményekre terjed ki: a legtöbb bank, a legtöbb jelzálogbank

Hatásköre a következő pénzügyi termékekre terjed ki: pénzforgalmi szolgáltatások, letétek, hitelek és kölcsönök, jelzáloghitelek, befektetések, értékpapírok

A testülethez a következő nyelve(ke)n lehet panaszt benyújtani: lengyel, angol

E-mail-cím:arbiter@zbp.pl

Honlap:Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

További információk:Tájékoztató

Rzecznik Finansowy

A név magyarázó fordítása: Pénzügyi ombudsman

Hatásköre a következő pénzügyi intézményekre terjed ki: bankok, jelzálogbankok, a legtöbb jelzálog-közvetítő, biztosítótársaságok, egyes biztosításközvetítők, a legtöbb befektetési szolgáltató, a legtöbb befektetési közvetítő, egyes nyugdíjszolgáltatók, egyes nyugdíjközvetítők, egyes értékpapír-közvetítők

Hatásköre a következő pénzügyi termékekre terjed ki: a legtöbb pénzforgalmi szolgáltatás, a legtöbb letét, a legtöbb hitel és kölcsön, a legtöbb jelzáloghitel, életbiztosítás/nem-életbiztosítás, egyes befektetések, egyes nyugdíjak, egyes értékpapírok

A testülethez a következő nyelve(ke)n lehet panaszt benyújtani: lengyel, angol

E-mail-cím:biuro@rf.gov.pl

Honlap:Rzecznik Finansowy

Angol nyelvű honlap:Financial Ombudsman

További információk:Tájékoztató

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

A név magyarázó fordítása: A lengyel pénzügyi felügyeleti hatóságnál működő választottbíróság

Hatásköre a következő pénzügyi intézményekre terjed ki: bankok, jelzálogbankok, jelzálog-közvetítők, hitelszövetkezetek, biztosítótársaságok, biztosításközvetítők, befektetési szolgáltatók, befektetési közvetítők, nyugdíjszolgáltatók, nyugdíjközvetítők, értékpapír-közvetítők

Hatásköre a következő pénzügyi termékekre terjed ki: pénzforgalmi szolgáltatások, letétek, hitelek és kölcsönök, jelzáloghitelek, életbiztosítás/nem-életbiztosítás, befektetések, nyugdíjak, értékpapírok

A testülethez a következő nyelve(ke)n lehet panaszt benyújtani: lengyel

E-mail-cím:sad.polubowny@knf.gov.pl

Honlap:Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

További információk:Tájékoztató