Направо към основното съдържание
Finance

Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Наименование на български: Банков омбудсман (Полска банкова асоциация)

Обхванати финансови институции: повечето банки, повечето ипотечни банки.

Обхванати финансови продукти: плащания, депозити, кредити и заеми, ипотеки, инвестиции, ценни книжа.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: полски, английски

Електронен адрес:arbiteratzbp [dot] pl (arbiter[at]zbp[dot]pl)

Уебсайт:Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

За повече информация:Информационен документ

Rzecznik Finansowy

Наименование на български: Финансов омбудсман

Обхванати финансови институции: обхванати финансови институции: банки, ипотечни банки, повечето посредници в областта на ипотечните кредити, застрахователни дружества, някои застрахователни посредници, повечето доставчици на инвестиционни продукти, повечето инвестиционни посредници, някои доставчици на пенсионни продукти, някои посредници в областта на пенсионното дело, някои брокери на ценни книжа.

Обхванати финансови продукти: повечето плащания, повечето депозити, повечето кредити и заеми, повечето ипотеки, застраховки „Живот“ и общозастрахователни продукти, някои инвестиции, някои пенсии, някои ценни книжа.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: полски, английски

Електронен адрес:biuroatrf [dot] gov [dot] pl (biuro[at]rf[dot]gov[dot]pl)

Уебсайт:Rzecznik Finansowy

Уебсайт на английски:Финансов омбудсман

За повече информация:Информационен документ

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Наименование на български: Арбитражен съд към полския орган за финансов надзор

Обхванати финансови институции: банки, ипотечни банки, посредници в областта на ипотечните кредити, кредитни кооперации, застрахователни дружества, застрахователни посредници, доставчици на инвестиционни продукти, инвестиционни посредници, доставчици на пенсионни продукти, посредници в областта на пенсионното дело, брокери на ценни книжа.

Обхванати финансови продукти: плащания, депозити, кредити и заеми, ипотеки, застраховки „Живот“ и общозастрахователни продукти, инвестиции, пенсии, ценни книжа.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: полски

Електронен адрес:sad [dot] polubownyatknf [dot] gov [dot] pl (sad[dot]polubowny[at]knf[dot]gov[dot]pl)

Уебсайт:Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

За повече информация:Информационен документ