Skip to main content
Finance

Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Namn på svenska: Polska bankförbundet – bankombudsmannen

Finansinstitut som omfattas: De flesta banker och hypoteksbanker

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, investeringar och värdepapper

Språk för klagomål: Polska och engelska

E-post:arbiter@zbp.pl

Webbplats:Bankowy Arbitraz Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Mer information:Faktablad

Rzecznik Finansowy

Namn på svenska: Finansombudsmannen

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker och de flesta förmedlare av hypotekslån, försäkringsbolag, vissa försäkringsförmedlare, de flesta tillhandahållare av investeringstjänster och investeringsförmedlare samt vissa pensionsinstitut, pensionsförmedlare och värdepappersinstitut

Finansiella produkter som omfattas: De flesta betalningar, insättningar, krediter och lån och hypotekslån, liv- och skadeförsäkringar samt vissa investeringar, pensioner och värdepapper

Språk för klagomål: Polska och engelska

E-post:biuro@rf.gov.pl

Webbplats:Rzecznik Finansowy

Webbplats på engelska:Financial Ombudsman

Mer information:Faktablad

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Namn på svenska: Skiljedomstol vid polska finansinspektionen

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån, kreditföreningar, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, tillhandahållare av investeringstjänster, investeringsförmedlare, pensionsinstitut, pensionsförmedlare och värdepappersinstitut

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, liv- och skadeförsäkringar, investeringar, pensioner och värdepapper

Språk för klagomål: Polska

E-post:sad.polubowny@knf.gov.pl

Webbplats:Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Mer information:Faktablad