Skip to main content
Finance

Bankowy Arbitraż Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Instytucje finansowe: większość banków, większość banków hipotecznych

Produkty finansowe: płatności, depozyty, kredyty i pożyczki, kredyty hipoteczne, inwestycje, papiery wartościowe

Języki, w których można złożyć skargę: polski, angielski

E-mail:arbiter@zbp.pl

Strona internetowa:Bankowy Arbitraż Konsumencki (Związek Banków Polskich)

Więcej informacji:arkusz informacyjny

Rzecznik Finansowy

Instytucje finansowe: banki, banki hipoteczne, większość pośredników hipotecznych, zakłady ubezpieczeń, niektórzy pośrednicy ubezpieczeniowi, większość podmiotów świadczących usługi inwestycyjne, większość pośredników inwestycyjnych, niektóre zakłady ubezpieczeń emerytalnych, niektórzy pośrednicy ubezpieczeń emerytalnych, niektórzy pośrednicy papierów wartościowych

Produkty finansowe: większość płatności, większość depozytów, większość kredytów i pożyczek, większość kredytów hipotecznych, ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia, niektóre inwestycje, niektóre emerytury, niektóre papiery wartościowe

Języki, w których można złożyć skargę: polski, angielski

E-mail:biuro@rf.gov.pl

Strona internetowa:Rzecznik Finansowy

Strona internetowa w języku angielskim:Financial Ombudsman

Więcej informacji:arkusz informacyjny

Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Instytucje finansowe: banki, banki hipoteczne, pośrednicy hipoteczni, kasy spółdzielcze, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, podmioty świadczące usługi inwestycyjne, pośrednicy inwestycyjni, zakłady ubezpieczeń emerytalnych, pośrednicy ubezpieczeń emerytalnych, pośrednicy papierów wartościowych

Produkty finansowe: płatności, depozyty, kredyty i pożyczki, kredyty hipoteczne, ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, papiery wartościowe

Języki, w których można złożyć skargę: polski

E-mail:sad.polubowny@knf.gov.pl

Strona internetowa:Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

Więcej informacji:arkusz informacyjny