Skip to main content
Finance

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Naziv na hrvatskom: Pravobranitelj u području bankarstva i financijskih usluga (ABF)

Uključene financijske institucije: banke, hipotekarne banke, hipotekarni posrednici, kreditne unije, institucije za platni promet, institucije za elektronički novac, talijanska pošta (Poste Italiane S.p.A.).

Uključeni financijski proizvodi: plaćanja, depoziti, krediti i zajmovi, hipoteke.

Jezici na kojima se može podnijeti pritužba: talijanski, engleski.

Adresa e-pošte:abf@bancaditalia.it, roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it

Web-mjesto:Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Dodatne informacije:Informacijski obrazac

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Naziv na hrvatskom: Nadzorno tijelo za osiguranja (IVASS)

Uključene financijske institucije: osiguravajuća društva, posrednici u osiguranju.

Uključeni financijski proizvodi: životno/neživotno osiguranje.

Jezici na kojima se može podnijeti pritužba: talijanski, engleski.

Adresa e-pošte:scrivi@ivass.itivass@pec.ivass.it

Web-mjesto:Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Dodatne informacije:Informacijski obrazac

Conciliatore Bancario Finanziario

Naziv na hrvatskom: Pravobranitelj u području bankarstva

Uključene financijske institucije: banke, investicijske institucije, posrednici u ulaganjima.

Uključeni financijski proizvodi: životno/neživotno osiguranje, ulaganja, neke vrste depozita.

Jezici na kojima se može podnijeti pritužba: talijanski, francuski, engleski, španjolski.

Adresa e-pošte:segreteria@conciliatorebancario.it

Web-mjesto:Conciliatore Bancario Finanziario

Dodatne informacije:Informacijski obrazac

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Naziv na hrvatskom: Pravobranitelj za vrijednosne papire i financije (ACF)

Uključene financijske institucije: banke, kreditne unije, neka osiguravajuća društva, neke investicijske institucije, većina posrednika u ulaganjima, većina posrednika za vrijednosne papire, depozitari.

Uključeni financijski proizvodi: neke vrste životnog osiguranja, većina ulaganja, većina vrijednosnih papira.

Jezici na kojima se može podnijeti pritužba: talijanski, engleski.

Adresa e-pošte:info.acf@consob.it

Web-mjesto:Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Dodatne informacije:Informacijski obrazac