Pāriet uz galveno saturu
Finance

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Nosaukums latviešu valodā: Banku un finanšu arbitrs

Aptvertās finanšu iestādes: bankas, hipotēku bankas, hipotekārā kredīta starpnieki, kredītkooperatīvi, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes, Poste Italiane S.p.A. (Itālijas pasts)

Aptvertie finanšu produkti: maksājumi, noguldījumi, kredīti un aizdevumi, hipotekārie kredīti.

Valodas, kurās var iesniegt sūdzību: itāļu, angļu

E-pasts:abfatbancaditalia [dot] it (abf[at]bancaditalia[dot]it), roma [dot] abf [dot] segreteriatecnicaatbancaditalia [dot] it (roma[dot]abf[dot]segreteriatecnica[at]bancaditalia[dot]it)

 

Tīmekļa vietne:Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Papildu informācija:informācijas lapa

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Nosaukums latviešu valodā: Apdrošināšanas uzraudzības iestāde

Aptvertās finanšu iestādes: apdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas starpnieki.

Aptvertie finanšu produkti: dzīvības/nedzīvības apdrošināšana.

Valodas, kurās var iesniegt sūdzību: itāļu, angļu

E-pasts:scriviativass [dot] it (scrivi[at]ivass[dot]it)ivassatpec [dot] ivass [dot] it (ivass[at]pec[dot]ivass[dot]it)

Tīmekļa vietne:Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Papildu informācija:informācijas lapa

Conciliatore Bancario Finanziario

Nosaukums latviešu valodā: Samierināšanas iestāde banku un finanšu jomā

Aptvertās finanšu iestādes: bankas, ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji, ieguldījumu pakalpojumu starpnieki.

Aptvertie finanšu produkti: dzīvības/nedzīvības apdrošināšana, ieguldījumi, daži noguldījumi.

Valodas, kurās var iesniegt sūdzību: itāļu, franču, angļu, spāņu

E-pasts:segreteriaatconciliatorebancario [dot] it (segreteria[at]conciliatorebancario[dot]it)

Tīmekļa vietne:Conciliatore Bancario Finanziario

Papildu informācija:informācijas lapa

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Nosaukums latviešu valodā: Finanšu strīdu tiesnesis

Aptvertās finanšu iestādes: bankas, kredītkooperatīvi, dažas apdrošināšanas sabiedrības, daži ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji, lielākā daļa ieguldījumu pakalpojumu starpnieku, lielākā daļa vērtspapīru starpnieksabiedrību, turētājbankas.

Aptvertie finanšu produkti: daži dzīvības apdrošināšanas veidi, lielākā daļa ieguldījumu, lielākā daļa vērtspapīru.

Valodas, kurās var iesniegt sūdzību: itāļu, angļu

E-pasts:info [dot] acfatconsob [dot] it (info[dot]acf[at]consob[dot]it)

Tīmekļa vietne:Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Papildu informācija:informācijas lapa