Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Finance

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Ονομασία στα ελληνικά: ABF – Τραπεζικός και Χρηματοπιστωτικός Διαμεσολαβητής

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: τράπεζες, τράπεζες ενυπόθηκης πίστης, διαμεσολαβητές ενυπόθηκων δανείων, πιστωτικές ενώσεις, ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, Ιταλικά Ταχυδρομεία (Poste Italiane S.p.A).

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: πληρωμές, καταθέσεις, πιστώσεις και δάνεια, ενυπόθηκα δάνεια.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: ιταλικά, αγγλικά

E-mail:abfatbancaditalia [dot] it (abf[at]bancaditalia[dot]it), roma [dot] abf [dot] segreteriatecnicaatbancaditalia [dot] it (roma[dot]abf[dot]segreteriatecnica[at]bancaditalia[dot]it)

Ιστότοπος:Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Ονομασία στα ελληνικά: IVASS – Εποπτικός φορέας ασφαλειών

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: ασφάλειες ζωής/ζημιών.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: ιταλικά, αγγλικά

E-mail:scriviativass [dot] it (scrivi[at]ivass[dot]it)ivassatpec [dot] ivass [dot] it (ivass[at]pec[dot]ivass[dot]it)

Ιστότοπος:Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο

Conciliatore Bancario Finanziario

Ονομασία στα ελληνικά: Τραπεζικός Διαμεσολαβητής

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: τράπεζες, επενδυτικοί φορείς, επενδυτικοί διαμεσολαβητές.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: Ασφάλειες ζωής/ζημιών, επενδύσεις, ορισμένες καταθέσεις.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: ιταλικά, γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά

E-mail:segreteriaatconciliatorebancario [dot] it (segreteria[at]conciliatorebancario[dot]it)

Ιστότοπος:Conciliatore Bancario Finanziario

Περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Ονομασία στα ελληνικά: ABF – Διαμεσολαβητής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και κινητών αξιών

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Τράπεζες, πιστωτικές ενώσεις, ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες, ορισμένοι επενδυτικοί φορείς, οι περισσότεροι επενδυτικοί διαμεσολαβητές και διαμεσολαβητές κινητών αξιών, αποθετήρια.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: ορισμένες ασφάλειες ζωής, οι περισσότερες επενδύσεις και οι περισσότεροι τίτλοι.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: ιταλικά, αγγλικά

E-mail:info [dot] acfatconsob [dot] it (info[dot]acf[at]consob[dot]it)

Ιστότοπος:Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Περισσότερες πληροφορίες:Ενημερωτικό δελτίο