Mur għall-kontenut ewlieni
Finance

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Isem bil-Malti: ABF – L-Arbitratur Bankarju u Finanzjarju

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: banek, banek tal-ipoteka, intermedjarji tal-ipoteka, unjonijiet tal-kreditu, istituzzjonijiet tal-pagament, istituzzjonijiet tal-flus elettroniċi, Poste Italiane S.p.A.

Prodotti finanzjarji koperti: pagamenti, depożiti, krediti u self, ipoteki.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: it-Taljan, l-Ingliż

Email: abfatbancaditalia [dot] it (abf[at]bancaditalia[dot]it), roma [dot] abf [dot] segreteriatecnicaatbancaditalia [dot] it (roma[dot]abf[dot]segreteriatecnica[at]bancaditalia[dot]it)

Sit web: Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Isem bil-Malti: Awtorità ta’ Sorveljanza tal-Assigurazzjoni (IVASS)

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: kumpaniji tal-assigurazzjoni, intermedjarji tal-assigurazzjoni

Prodotti finanzjarji koperti: assigurazzjoni fuq il-ħajja/mhux fuq il-ħajja.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: it-Taljan, l-Ingliż

Email: scriviativass [dot] it (scrivi[at]ivass[dot]it)ivassatpec [dot] ivass [dot] it (ivass[at]pec[dot]ivass[dot]it)

Sit web: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni

Conciliatore Bancario Finanziario

Isem bil-Malti: Ombudsman bankarju

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: banek, provvedituri tal-investimenti, intermedjarji tal-investimenti.

Prodotti finanzjarji koperti: assigurazzjoni fuq il-ħajja/mhux fuq il-ħajja, investimenti, xi depożiti.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: it-Taljan, il-Franċiż, l-Ingliż, l-Ispanjol

Email: segreteriaatconciliatorebancario [dot] it (segreteria[at]conciliatorebancario[dot]it)

Sit web: Conciliatore Bancario Finanziario

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Isem bil-Malti: ACF – Arbitru għal Tilwim Finanzjarju

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: banek, unjonijiet tal-kreditu, xi kumpaniji tal-assigurazzjoni, xi provvedituri tal-investimenti, il-biċċa l-kbira tal-intermedjarji tal-investimenti, il-biċċa l-kbira tal-intermedjarji tat-titoli, depożitarji.

Prodotti finanzjarji koperti: xi assigurazzjoni fuq il-ħajja, il-biċċa l-kbira tal-investimenti, il-biċċa l-kbira tat-titoli.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: it-Taljan, l-Ingliż

Email: info [dot] acfatconsob [dot] it (info[dot]acf[at]consob[dot]it)

Sit web: Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni