Przejdź do treści głównej
Finance

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Nazwa w języku polskim: arbiter ds. bankowych i finansowych (ABF)

Instytucje finansowe: banki, banki hipoteczne, pośrednicy hipoteczni, kasy spółdzielcze, instytucje płatnicze, instytucje pieniądza elektronicznego, Poste Italiane S.p.A.

Produkty finansowe: płatności, depozyty, kredyty i pożyczki, kredyty hipoteczne

Języki, w których można złożyć skargę: włoski, angielski

E-mail:abfatbancaditalia [dot] it (abf[at]bancaditalia[dot]it), roma [dot] abf [dot] segreteriatecnicaatbancaditalia [dot] it (roma[dot]abf[dot]segreteriatecnica[at]bancaditalia[dot]it)

Strona internetowa:Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Więcej informacji:arkusz informacyjny

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Nazwa w języku polskim: IVASS – organ nadzoru ubezpieczeń

Instytucje finansowe: zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi

Produkty finansowe: ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia

Języki, w których można złożyć skargę: włoski, angielski

E-mail:scriviativass [dot] it (scrivi[at]ivass[dot]it)ivassatpec [dot] ivass [dot] it (ivass[at]pec[dot]ivass[dot]it)

Strona internetowa:Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Więcej informacji:arkusz informacyjny

Conciliatore Bancario Finanziario

Nazwa w języku polskim: rzecznik ds. bankowości

Instytucje finansowe: banki, podmioty świadczące usługi inwestycyjne, pośrednicy inwestycyjni

Produkty finansowe: ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia, inwestycje, niektóre depozyty

Języki, w których można złożyć skargę: włoski, francuski, angielski, hiszpański

E-mail:segreteriaatconciliatorebancario [dot] it (segreteria[at]conciliatorebancario[dot]it)

Strona internetowa:Conciliatore Bancario Finanziario

Więcej informacji:arkusz informacyjny

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Nazwa w języku polskim: arbiter sporów finansowych (ACF)

Instytucje finansowe: banki, kasy spółdzielcze, niektóre zakłady ubezpieczeń, niektóre podmioty świadczące usługi inwestycyjne, większość pośredników inwestycyjnych, większość pośredników papierów wartościowych, depozytariusze

Produkty finansowe: niektóre ubezpieczenia na życie, większość inwestycji, większość papierów wartościowych

Języki, w których można złożyć skargę: włoski, angielski

E-mail:info [dot] acfatconsob [dot] it (info[dot]acf[at]consob[dot]it)

Strona internetowa:Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Więcej informacji:arkusz informacyjny