Přejít na hlavní obsah
Finance

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Název v češtině: Rozhodce pro bankovnictví a finance (ABF)

Má v působnosti tyto finanční instituce: banky, hypoteční banky, zprostředkovatelé hypotečních úvěrů, úvěrová družstva, platební instituce, instituce elektronických peněz, Poste Italiane S.p.A.

Finanční produkty v působnosti: platby, vklady, úvěry a půjčky, hypotéky

Stížnost může být podána v těchto jazycích: italština, angličtina

E-mail:abfatbancaditalia [dot] it (abf[at]bancaditalia[dot]it), roma [dot] abf [dot] segreteriatecnicaatbancaditalia [dot] it (roma[dot]abf[dot]segreteriatecnica[at]bancaditalia[dot]it)

Internetové stránky:Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Další informace:Informační přehled

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Název v češtině: Dozorčí orgán pro pojišťovnictví (ISVAP)

Má v působnosti tyto finanční instituce: pojišťovny, pojišťovací zprostředkovatelé

Finanční produkty v působnosti: životní pojištění, neživotní pojištění

Stížnost může být podána v těchto jazycích: italština, francouzština

E-mail:scriviativass [dot] it (scrivi[at]ivass[dot]it)ivassatpec [dot] ivass [dot] it (ivass[at]pec[dot]ivass[dot]it)

Internetové stránky:Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Další informace:Informační přehled

Conciliatore Bancario Finanziario

Název v češtině: Veřejný ochránce práv v bankovních záležitostech

Má v působnosti tyto finanční instituce: banky, poskytovatelé investičních služeb, investiční zprostředkovatelé

Finanční produkty v působnosti: životní pojištění, neživotní pojištění, investice, některé typy vkladů

Stížnost může být podána v těchto jazycích: italština, angličtina, francouzština

E-mail:segreteriaatconciliatorebancario [dot] it (segreteria[at]conciliatorebancario[dot]it)

Internetové stránky:Conciliatore Bancario Finanziario

Další informace:Informační přehled

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Název v češtině: Rozhodce pro finanční spory (ACF)

Má v působnosti tyto finanční instituce: banky, úvěrová družstva, některé pojišťovny, někteří poskytovatelé investičních služeb, většina investičních zprostředkovatelů, většina obchodníků s cennými papíry, depozitáři

Finanční produkty v působnosti: některé typy životního pojištění, většina investic, většina cenných papírů

Stížnost může být podána v těchto jazycích: italština, angličtina

E-mail:info [dot] acfatconsob [dot] it (info[dot]acf[at]consob[dot]it)

Internetové stránky:Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Další informace:Informační přehled