Gå direkt till innehållet
Finance

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Namn på svenska: Medlare inom bank- och finansområdet

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån, kreditföreningar, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar och Poste Italiane S.p.A

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån

Språk för klagomål: Italienska och engelska

E-post:abfatbancaditalia [dot] it (abf[at]bancaditalia[dot]it), roma [dot] abf [dot] segreteriatecnicaatbancaditalia [dot] it (roma[dot]abf[dot]segreteriatecnica[at]bancaditalia[dot]it)

Webbplats:Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Mer information:Faktablad

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Namn på svenska: Tillsynsorgan för försäkringar

Finansinstitut som omfattas: Försäkringsbolag och försäkringsförmedlare

Finansiella produkter som omfattas: Liv- och skadeförsäkringar

Språk för klagomål: Italienska och engelska

E-post:scriviativass [dot] it (scrivi[at]ivass[dot]it)ivassatpec [dot] ivass [dot] it (ivass[at]pec[dot]ivass[dot]it)

Webbplats:Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Mer information:Faktablad

Conciliatore Bancario Finanziario

Namn på svenska: Bankombudsman

Finansinstitut som omfattas: Banker, tillhandahållare av investeringstjänster och investeringsförmedlare

Finansiella produkter som omfattas: Liv- och skadeförsäkringar, investeringar samt vissa insättningar

Språk för klagomål: Italienska, franska, engelska och spanska

E-post:segreteriaatconciliatorebancario [dot] it (segreteria[at]conciliatorebancario[dot]it)

Webbplats:Conciliatore Bancario Finanziario

Mer information:Faktablad

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Namn på svenska: Skiljedomsorgan för finansiella tvister

Finansinstitut som omfattas: Banker, kreditföreningar, vissa försäkringsbolag och tillhandahållare av investeringstjänster, förvaringsinstitut och de flesta värdepappersinstitut och investeringsförmedlare

Finansiella produkter som omfattas: Vissa livförsäkringar och de flesta investeringar och värdepapper

Språk för klagomål: Italienska, engelska

E-post:info [dot] acfatconsob [dot] it (info[dot]acf[at]consob[dot]it)

Webbplats:Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Mer information:Faktablad