Skip to main content
Finance

Oficina de Atención al Inversor – Dirección de Inversores de la CNMV

Naziv na hrvatskom: Ured za potporu ulagateljima – Odjel za ulagatelje Nacionalnog povjerenstva za tržište vrijednosnim papirima (CNMV).

Obuhvaćene financijske institucije: banke, investicijske institucije, posrednici u ulaganjima, posrednici za vrijednosne papire.

Obuhvaćeni financijski proizvodi: ulaganja, vrijednosni papiri.

Jezici na kojima se može podnijeti pritužba: španjolski i engleski.

E-adresa:ServiciodereclamacionesCNMV@cnmv.es

Internetske stranice:Oficina de Atención al Inversor – Dirección de Inversores de la CNMV

Više informacija:Informacijski obrazac

Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)

Naziv na hrvatskom: Služba za pritužbe Glavne uprave za osiguranja i mirovinske fondove (DGSFP).

Obuhvaćene financijske institucije: osiguravajuća društva, posrednici u osiguranju, pružatelji mirovinskog osiguranja, posrednici u mirovinskom osiguranju.

Obuhvaćeni financijski proizvodi: životno/neživotno osiguranje, mirovinsko osiguranje.

Jezici na kojima se može podnijeti pritužba: španjolski.

E-adresa:reclamaciones.seguros@mineco.es

Internetske stranice:www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp

Više informacija:Informacijski obrazac

Departamento de Conducta de Entidades (Banco de España)

Naziv na hrvatskom: Odjel za ponašanje institucija (Banco de España).

Obuhvaćene financijske institucije: banke, štedionice, kreditne zadruge, institucije za platni promet i druge institucije.

Obuhvaćeni financijski proizvodi: plaćanja, depoziti, krediti i zajmovi, hipoteke.

Jezici na kojima se može podnijeti pritužba: španjolski i engleski.

E-adresa:conducta.entidades@bde.es

Internetske stranice:www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_e/Servicio_de_Recl

Više informacija:Informacijski obrazac