Skip to main content
Finance

Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV

Echivalentul numelui în română: Oficiul de asistență pentru investitori - Divizia Investitori din cadrul CNMV

Instituții financiare acoperite: bănci, furnizori de produse de investiții, intermediari de servicii de investiții financiare, intermediari de valori mobiliare

Produse financiare acoperite: investiții, valori mobiliare

Limbi în care se pot trimite reclamații: franceză și engleză

E-mail:ServiciodereclamacionesCNMV@cnmv.es

Site web:Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV

Informații suplimentare:Fișă informativă

Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)

Echivalentul numelui în română: Serviciul Reclamații din cadrul Direcției generale pentru fonduri de asigurări și de pensii (DGSFP)

Instituții financiare acoperite: societăți de asigurări, intermediari în asigurări, furnizori de produse de pensii, intermediari de produse de pensii

Produse financiare acoperite: asigurări de viață/generale, pensii

Limbi în care se pot trimite reclamații: Spaniolă

E-mail:reclamaciones.seguros@mineco.es

Site web:www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp

Informații suplimentare:Fișă informativă

Departamento de Conducta de Entidades (Banco de España)

Echivalentul numelui în română: Departamentul Comportamentul instituțiilor (Banco de España)

Instituții financiare acoperite: bănci, bănci de economii, cooperative de credit, instituții de plăți, câteva alte instituții

Produse financiare acoperite: plăți, depozite, credite și împrumuturi, credite ipotecare

Limbi în care se pot trimite reclamații: franceză și engleză

E-mail:conducta.entidades@bde.es

Site web:www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_e/Servicio_de_Recl

Informații suplimentare:Fișă informativă