Przejdź do treści głównej
Finance

Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV

Nazwa w języku polskim: biuro pomocy dla inwestorów – wydział inwestorów CNMV

Instytucje finansowe: banki, podmioty świadczące usługi inwestycyjne, pośrednicy inwestycyjni, pośrednicy papierów wartościowych

Produkty finansowe: inwestycje, papiery wartościowe

Języki, w których można złożyć skargę: hiszpański i angielski

E-mail:ServiciodereclamacionesCNMVatcnmv [dot] es (ServiciodereclamacionesCNMV[at]cnmv[dot]es)

Strona internetowa:Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV

Więcej informacji:arkusz informacyjny

Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)

Nazwa w języku polskim: wydział skarg dyrekcji generalnej ds. ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (DGSFP)

Instytucje finansowe: zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, zakłady ubezpieczeń emerytalnych, pośrednicy ubezpieczeń emerytalnych

Produkty finansowe: ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia, emerytury

Języki, w których można złożyć skargę: hiszpański

E-mail:reclamaciones [dot] segurosatmineco [dot] es (reclamaciones[dot]seguros[at]mineco[dot]es)

Strona internetowa:www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp

Więcej informacji:arkusz informacyjny

Departamento de Conducta de Entidades (Banco de España)

Nazwa w języku polskim: wydział zachowań instytucji na rynku (Banco de España)

Instytucje finansowe: banki, banki oszczędnościowe, spółdzielnie kredytowe, instytucje płatnicze i niektóre inne

Produkty finansowe: płatności, depozyty, kredyty i pożyczki, kredyty hipoteczne

Języki, w których można złożyć skargę: hiszpański i angielski

E-mail:conducta [dot] entidadesatbde [dot] es (conducta[dot]entidades[at]bde[dot]es)

Strona internetowa:www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_e/Servicio_de_Recl

Więcej informacji:arkusz informacyjny