Přejít na hlavní obsah
Finance

Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV

Název v češtině: Úřad pro podporu investorů – Ředitelství pro investory Národní komise pro finanční trhy (CNMV)

Finanční instituce v působnosti: banky, poskytovatelé investičních služeb, zprostředkovatelé investičních služeb, obchodníci s cennými papíry

Finanční produkty v působnosti: investiční produkty, cenné papíry

Stížnost může být podána v těchto jazycích: španělština, angličtina

E-mail: ServiciodereclamacionesCNMVatcnmv [dot] es (ServiciodereclamacionesCNMV[at]cnmv[dot]es)

Internetové stránky: Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV

Další informace: Informační přehled

Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)

Název v češtině: Útvar pro vyřizování stížností Generálního ředitelství pro pojišťovnictví a penzijní fondy (DGSFP)

Finanční instituce v působnosti: pojišťovny, zprostředkovatelé pojištění, poskytovatelé penzijních produktů, zprostředkovatelé penzijních produktů

Finanční produkty v působnosti: životní pojištění, neživotní pojištění, penzijní produkty

Stížnost může být podána v těchto jazycích: španělština

E-mail: reclamaciones [dot] segurosatmineco [dot] es (reclamaciones[dot]seguros[at]mineco[dot]es)

Internetové stránky: www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp

Další informace: Informační přehled

Departamento de Conducta de Entidades (Banco de España)

Název v češtině: Oddělení pro otázky chování institucí (Španělská centrální banka)

Finanční instituce v působnosti: banky, spořitelny, úvěrová družstva, platební a jiné instituce

Finanční produkty v působnosti: platby, vklady, úvěry a půjčky, hypotéky

Stížnost může být podána v těchto jazycích: španělština, angličtina

E-mail: conducta [dot] entidadesatbde [dot] es (conducta[dot]entidades[at]bde[dot]es)

Internetové stránky: www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_e/Servicio_de_Recl

Další informace: Informační přehled