Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Finance

Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV

Ονομασία στα ελληνικά: Γραφείο βοήθειας επενδυτών – Διεύθυνση επενδυτών της εθνικής επιτροπής αγοράς κινητών αξιών (CNMV)

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: τράπεζες, επενδυτικοί φορείς, επενδυτικοί διαμεσολαβητές, διαμεσολαβητές κινητών αξιών.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: επενδύσεις, κινητές αξίες.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: ισπανικά και αγγλικά

E-mail: ServiciodereclamacionesCNMVatcnmv [dot] es (ServiciodereclamacionesCNMV[at]cnmv[dot]es)

Ιστότοπος: Oficina de Atención al Inversor - Dirección de Inversores de la CNMV

Περισσότερες πληροφορίες: Ενημερωτικό δελτίο

Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP)

Ονομασία στα ελληνικά: Υπηρεσία καταγγελιών της γενικής διεύθυνσης ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων (DGSFP)

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, συνταξιοδοτικοί φορείς, συνταξιοδοτικοί διαμεσολαβητές.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: ασφάλειες ζωής/ζημιών, συντάξεις.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: ισπανικά

E-mail: reclamaciones [dot] segurosatmineco [dot] es (reclamaciones[dot]seguros[at]mineco[dot]es)

Ιστότοπος: www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp

Περισσότερες πληροφορίες: Ενημερωτικό δελτίο

Departamento de Conducta de Entidades (Banco de España)

Ονομασία στα ελληνικά: Τμήμα συμπεριφοράς ιδρυμάτων (Banco de España)

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: τράπεζες, ταμιευτήρια, πιστωτικοί συνεταιρισμοί, ιδρύματα πληρωμών και ορισμένα άλλα ιδρύματα.

Καλυπτόμενα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: πληρωμές, καταθέσεις, πιστώσεις και δάνεια, ενυπόθηκα δάνεια.

Γλώσσες στις οποίες μπορεί να υποβληθεί καταγγελία: ισπανικά και αγγλικά

E-mail: conducta [dot] entidadesatbde [dot] es (conducta[dot]entidades[at]bde[dot]es)

Ιστότοπος: www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Particulares_y_e/Servicio_de_Recl

Περισσότερες πληροφορίες: Ενημερωτικό δελτίο