Mur għall-kontenut ewlieni
Finance

Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.

Isem bil-Malti: Ombudsman għal assi mhux finanzjarji u fondi ta' investiment

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: maniġers ta' fondi ta' investiment alternattivi (AIFM), provvedituri ta’ fondi ta’ volum fiss, kumpaniji trust, fondi ta’ investiment alternattiv, fondi ta' volum fiss.

Prodotti finanzjarji koperti: fondi ta' investiment alternattivi (AIF), fondi ta’ volum fiss.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: il-Ġermaniż u l-Ingliż

Email: infoatombudsstelle [dot] com (info[at]ombudsstelle[dot]com)

Sit web: Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V.

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni

Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

Isem bil-Malti: l-Assoċjazzjoni tal-Banek tal-Tfaddil Ġermaniża

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: banek tas-savings Ġermaniżi biss

Prodotti finanzjarji koperti (offruti mill-Banek tas-Savings Ġermaniżi): pagamenti, depożiti, krediti u self, ipoteki, investimenti, pensjonijiet, titoli.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: il-Ġermaniż, iżda jekk meħtieġ, l-Ingliż ukoll

Email: schlichtungatdsgv [dot] de (schlichtung[at]dsgv[dot]de)

Sit web: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

Sit web bl-Ingliż: German Savings Banks Association

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni

Ombudsmann der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe (BVR)

Isem bil-Malti: l-Ombudsman tal-Banek Kooperattivi Ġermaniżi

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: il-biċċa l-kbira tal-banek, il-banek tal-ipoteka.

Prodotti finanzjarji koperti: pagamenti, depożiti, krediti u self, ipoteki, investimenti, pensjonijiet, xi titoli.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: il-Ġermaniż, l-Ingliż

Email: kundenbeschwerdestelleatbvr [dot] de (kundenbeschwerdestelle[at]bvr[dot]de)

Sit web: Ombudsmann der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe (BVR)

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni

Ombudsmann der öffentlichen Banken Deutschlands (VÖB)

Isem bil-Malti: l-Ombudsman tal-Banek Ġermaniżi tas-Settur Pubbliku

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: xi banek.

Prodotti finanzjarji koperti: pagamenti, depożiti, krediti u self, ipoteki, investimenti, pensjonijiet, xi titoli.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: il-Ġermaniż, l-Ingliż, il-Franċiż

Email: ombudsmannatvoeb-kbs [dot] de (ombudsmann[at]voeb-kbs[dot]de)

Sit web: Ombudsmann der öffentlichen Banken Deutschlands (VÖB)

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni

Ombudsmann der privaten Banken

Isem bil-Malti: l-Ombudsman tal-Banek Privati

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: il-biċċa l-kbira tal-banek, il-banek tal-ipoteka.

Prodotti finanzjarji koperti: pagamenti, depożiti, krediti u self, investimenti, pensjonijiet, titoli.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: il-Ġermaniż jew kwalunkwe lingwa oħra li sar qbil dwarha mill-klijent u mill-bank

Email: schlichtungatbdb [dot] de (schlichtung[at]bdb[dot]de)

Sit web: Ombudsmann der privaten Banken

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Isem bil-Malti: Ombudsman għall-Assigurazzjoni Privata tas-Saħħa u l-Kura fit-Tul

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: xi kumpaniji tal-assigurazzjoni.

Prodotti finanzjarji koperti: assigurazzjoni fuq is-saħħa privata, assigurazzjoni fuq il-kura privata għal terminu twil, xi assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: il-Ġermaniż

Email: ombudsmannatpkv-ombudsmann [dot] de (ombudsmann[at]pkv-ombudsmann[dot]de)

Sit web: Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni

Ombudsstelle für Investmentfonds

Isem bil-Malti: l-Ombudsman għall-Assoċjazzjoni ta' Fondi ta' Investiment

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: xi provvedituri tal-investimenti, xi banek u xi depożitarji.

Prodotti finanzjarji koperti: xi investimenti, xi titoli.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: il-Ġermaniż u l-Ingliż

Email: infoatombudsstelle-investmentfonds [dot] de (info[at]ombudsstelle-investmentfonds[dot]de)

Sit web: Ombudsstelle für Investmentfonds

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank

Isem bil-Malti: it-Tribunal tal-Arbitraġġ tal-Bank Federali tal-Ġermanja

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: intermedjarji tal-ipoteki, provvedituri tal-investimenti, intermedjarji tal-investimenti, intermedjarji tat-titoli, xi banek, xi banek tal-ipoteka, xi unjonijiet tal-kreditu.

Prodotti finanzjarji koperti: il-biċċa l-kbira tal-pagamenti, xi depożiti, xi krediti u self, xi ipoteki, xi investimenti, xi titoli.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: il-Ġermaniż

Email: schlichtungatbundesbank [dot] de (schlichtung[at]bundesbank[dot]de)

Sit web: Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni

Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Isem bil-Malti: it-Tribunal tal-Arbitraġġ tal-Awtorità Federali għas-Sorveljanza Finanzjarja

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: l-istituzzjonijiet kollha taħt is-superviżjoni tal-BaFin.

Prodotti finanzjarji koperti: prodotti ta' investiment skont l-att ta' investiment kif ukoll operazzjonijiet bankarji u servizzi finanzjarji skont ir-regolament tal-Ewwel Taqsima §1 (1) u §1 (1a) tal-Att Bankarju (Kreditwesengesetz - KWG).

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: il-Ġermaniż

Email: schlichtungsstelleatbafin [dot] de (schlichtungsstelle[at]bafin[dot]de)

Sit web: Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni

Verband der Privaten Bausparkassen e.V. – Schlichtungsstelle Bausparen

Isem bil-Malti: L-Assoċjazzjoni tal-Bausparkassen Privati – it-Tribunal tal-Arbitraġġ

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: Il-Bausparkassen privati li huma membri tal-Assoċjazzjoni tal-Bausparkassen Privati biss. Il-Bausparkassen pubbliċi mhumiex affiljati fl-iskema.

Prodotti finanzjarji koperti: Il-prodotti u s-servizzi kollha offruti mill-Bausparkassen privati.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: il-Ġermaniż u, jekk meħtieġ, ukoll bl-Ingliż

Email: infoatschlichtungsstelle-bausparen [dot] de (info[at]schlichtungsstelle-bausparen[dot]de)

Sit web: Verband der Privaten Bausparkassen – Schlichtungsstelle Bausparen

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni

Versicherungsombudsmann e.V.

Isem bil-Malti: l-Ombudsman tal-Assigurazzjoni

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: kumpaniji tal-assigurazzjoni, intermedjarji tal-assigurazzjoni

Prodotti finanzjarji koperti: assigurazzjoni fuq il-ħajja/mhux fuq il-ħajja.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: il-Ġermaniż u, jekk meħtieġ, ukoll bl-Ingliż u bil-Franċiż.

Email: beschwerdeatversicherungsombudsmann [dot] de (beschwerde[at]versicherungsombudsmann[dot]de)

Sit web: Versicherungsombudsmann e.V.

Aktar informazzjoni: Folja ta’ informazzjoni