Skip to main content
Finance

Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.

Namn på svenska: Ombudsmannen för icke-finansiella tillgångar och investeringsfonder

Finansinstitut som omfattas: Förvaltare av alternativa investeringsfonder, tillhandahållare av slutna fonder, förvaltningsföretag, alternativa investeringsfonder och slutna fonder

Finansiella produkter som omfattas: Alternativa investeringsfonder och slutna fonder

Språk för klagomål: Tyska och engelska

E-post:info@ombudsstelle.com

Webbplats:Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V.

Mer information:Faktablad

Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

Namn på svenska: Tyska sparbanks- och giroföreningen

Finansinstitut som omfattas: Tyska sparbanker

Finansiella produkter som omfattas (som erbjuds av tyska sparbanker): Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, investeringar, pensioner och värdepapper

Språk för klagomål: Tyska (men även engelska vid behov)

E-post:schlichtung@dsgv.de

Webbplats:Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

Webbplats på engelska:German Savings Banks Association

Mer information:Faktablad

Ombudsmann der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe (BVR)

Namn på svenska: Ombudsman för tyska kooperativa banker

Finansinstitut som omfattas: De flesta banker och vissa hypoteksbanker

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, investeringar och vissa värdepapper

Språk för klagomål: Tyska och engelska

E-post:kundenbeschwerdestelle@bvr.de

Webbplats:Ombudsmann der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe (BVR)

Mer information:Faktablad

Ombudsmann der öffentlichen Banken Deutschlands (VÖB)

Namn på svenska: Ombudsman för offentliga banker

Finansinstitut som omfattas: Vissa banker

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, investeringar och vissa värdepapper

Språk för klagomål: Tyska, engelska och franska

E-post:ombudsmann@voeb-kbs.de

Webbplats:Ombudsmann der öffentlichen Banken Deutschlands (VÖB)

Mer information:Faktablad

Ombudsmann der privaten Banken

Namn på svenska: Ombudsman för privatbanker

Finansinstitut som omfattas: De flesta banker och hypoteksbanker

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, investeringar, pensioner och värdepapper

Språk för klagomål: Tyska eller något annat språk som kunden och banken kommit överens om

E-post:schlichtung@bdb.de

Webbplats:Ombudsmann der privaten Banken

Mer information:Faktablad

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Namn på svenska: Ombudsman för privat sjuk - och vårdförsäkring

Finansinstitut som omfattas: Vissa försäkringsbolag

Finansiella produkter som omfattas: Privata sjukförsäkringar, privata försäkringar för långvarig vård och vissa skadeförsäkringar

Språk för klagomål: Tyska

E-post:ombudsmann@pkv-ombudsmann.de

Webbplats:Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Mer information:Faktablad

Ombudsstelle für Investmentfonds

Namn på svenska: Ombudsman vid investeringsfondernas sammanslutning

Finansinstitut som omfattas: Vissa tillhandahållare av investeringstjänster, banker och förvaringsinstitut

Finansiella produkter som omfattas: Vissa investeringar och värdepapper

Språk för klagomål: Tyska och engelska

E-post:info@ombudsstelle-investmentfonds.de

Webbplats:Ombudsstelle für Investmentfonds

Mer information:Faktablad

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank

Namn på svenska: Förlikningsorgan vid tyska centralbanken

Finansinstitut som omfattas: Förmedlare av hypotekslån, tillhandahållare av investeringstjänster, investeringsförmedlare, värdepappersinstitut samt vissa banker, hypoteksbanker och kreditföreningar

Finansiella produkter som omfattas: De flesta betalningar samt vissa insättningar, krediter och lån, hypotekslån, investeringar och värdepapper

Språk för klagomål: Tyska

E-post:schlichtung@bundesbank.de

Webbplats:Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank

Mer information:Faktablad

Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Namn på svenska: Förlikningsorgan vid tyska federala finansinspektionen

Finansinstitut som omfattas: Alla institutioner som övervakas av finansinspektionen

Finansiella produkter som omfattas: Investeringsprodukter enligt investeringslagen samt banktransaktioner och finansiella tjänster enligt paragraf 1.1 och 1.1 a i första avsnittet i banklagen (Kreditwesengesetz – KWG).

Språk för klagomål: Tyska

E-post:schlichtungsstelle@bafin.de

Webbplats:Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Mer information:Faktablad

Verband der Privaten Bausparkassen e.V. – Schlichtungsstelle Bausparen

Namn på svenska: Föreningen för privata hypoteksföreningar (Bausparkassen) – Förlikningsorgan

Finansinstitut som omfattas: Bara tvister mellan privata hypoteksföreningar (som är medlemmar i föreningen för privata hypoteksföreningar) och deras kunder – offentliga hypoteksföreningar omfattas inte

Finansiella produkter som omfattas: Alla produkter och tjänster som erbjuds av de deltagande hypoteksföreningarna

Språk för klagomål: Tyska (vid behov också engelska)

E-post:info@schlichtungsstelle-bausparen.de

Webbplats: Verband der Privaten Bausparkassen – Schlichtungsstelle Bausparen

Mer information:Faktablad

Versicherungsombudsmann e.V.

Namn på svenska: Försäkringsombudsman

Finansinstitut som omfattas: Försäkringsbolag och försäkringsförmedlare

Finansiella produkter som omfattas: Liv- och skadeförsäkringar

Språk för klagomål: Tyska (vid behov också engelska och franska)

E-post:beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Webbplats:Versicherungsombudsmann e.V.

Mer information:Faktablad