Skip to main content
Finance

Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.

Navn på dansk: Ombudsmandstjeneste for sager vedrørende ikke-finansielle aktiver og investeringsaktiver

Dækker følgende finansieringsinstitutter: forvaltere af alternative investeringsfonde, udbydere af lukkede investeringsfonde, investeringsselskaber, alternative investeringsfonde, lukkede fonde.

Dækker følgende finansielle produkter: alternative investeringsfonde, lukkede fonde.

Der kan klages på følgende sprog: Tysk og engelsk

E-mail:info@ombudsstelle.com

Website:Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V.

Yderligere oplysninger:Informationsark

Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

Navn på dansk: Tyske sparekasse- og giroforening

Dækker følgende finansieringsinstitutter: kun tyske sparekasser.

Dækker følgende finansielle produkter (som tilbydes af tyske sparekasser): betalinger, indskud, kreditter og lån, boliglån, investeringer, pensioner, værdipapirer.

Der kan klages på følgende sprog: Tysk, men om nødvendigt også på engelsk

E-mail:schlichtung@dsgv.de

Website:Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

Website på engelsk:German Savings Banks Association

Yderligere oplysninger:Informationsark

Ombudsmann der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe (BVR)

Navn på dansk: Ombudsman of German Cooperative Banks

Dækker følgende finansieringsinstitutter: de fleste banker, visse realkreditinstitutter.

Dækker følgende finansielle produkter: betalinger, indskud, kreditter og lån, boliglån, investeringer, visse værdipapirer.

Der kan klages på følgende sprog: Tysk, engelsk

E-mail:kundenbeschwerdestelle@bvr.de

Website:Ombudsmann der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe (BVR)

Yderligere oplysninger:Informationsark

Ombudsmann der öffentlichen Banken Deutschlands (VÖB)

Navn på dansk: Forbrugervoldgiftstjeneste ved forbundssammenslutningen af offentlige banker i Tyskland (VÖB)

Dækker følgende finansieringsinstitutter: visse banker.

Dækker følgende finansielle produkter: betalinger, indskud, kreditter og lån, boliglån, investeringer, visse værdipapirer.

Der kan klages på følgende sprog: Tysk, engelsk, fransk

E-mail:ombudsmann@voeb-kbs.de

Website:Ombudsmann der öffentlichen Banken Deutschlands (VÖB)

Yderligere oplysninger:Informationsark

Ombudsmann der privaten Banken

Navn på dansk: Ombudsmand for privatbanker

Dækker følgende finansieringsinstitutter: de fleste banker, de fleste realkreditinstitutter.

Dækker følgende finansielle produkter: betalinger, indskud, kreditter og lån, investeringer, pensioner, værdipapirer.

Der kan klages på følgende sprog: Tysk eller evt. andet sprog, som kunden og banken er enedes om

E-mail:schlichtung@bdb.de

Website:Ombudsmann der privaten Banken

Yderligere oplysninger:Informationsark

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Navn på dansk: Ombudsmandstjeneste inden for privat syge- og plejeforsikring

Dækker følgende finansieringsinstitutter: visse forsikringsselskaber.

Dækker følgende finansielle produkter: privat sygeforsikring, privat langtidsplejeforsikring, visse former for skadesforsikring.

Der kan klages på følgende sprog: Tysk

E-mail:ombudsmann@pkv-ombudsmann.de

Website:Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Yderligere oplysninger:Informationsark

Ombudsstelle für Investmentfonds

Navn på dansk: Ombudsmandstjeneste ved sammenslutningen af investeringsfonde

Dækker følgende finansieringsinstitutter: visse investeringsudbydere, visse banker og depositarer.

Dækker følgende finansielle produkter: visse investeringer, visse værdipapirer.

Der kan klages på følgende sprog: Tysk og engelsk

E-mail:info@ombudsstelle-investmentfonds.de

Website:Ombudsstelle für Investmentfonds

Yderligere oplysninger:Informationsark

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank

Navn på dansk: Voldgiftstjeneste ved den tyske forbundsbank

Dækker følgende finansieringsinstitutter: boliglånsmæglere, investeringsudbydere, investeringsmæglere, værdipapirmæglere, visse banker, visse realkreditinstitutter, visse kreditforeninger.

Dækker følgende finansielle produkter: de fleste betalinger, visse indskud, visse kreditter og lån, visse boliglån, visse investeringer, visse værdipapirer.

Der kan klages på følgende sprog: Tysk

E-mail:schlichtung@bundesbank.de

Website:Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank

Yderligere oplysninger:Informationsark

Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Navn på dansk: Voldgiftstjeneste ved forbundsmyndigheden for tilsyn med finansielle tjenester (BaFin)

Dækker følgende finansieringsinstitutter: alle institutter, som BaFin fører tilsyn med.

Dækker følgende finansielle produkter: investeringsprodukter i henhold til investeringsloven samt bankvirksomhed og finansielle tjenesteydelser, som er omfattet af første afsnit, § 1, stk. 1, og § 1, stk. 1a, i bankloven (Kreditwesengesetz - KWG).

Der kan klages på følgende sprog: Tysk

E-mail:schlichtungsstelle@bafin.de

Website:Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Yderligere oplysninger:Informationsark

Verband der Privaten Bausparkassen e.V. – Schlichtungsstelle Bausparen

Navn på dansk: Voldgiftstjeneste ved sammenslutningen af realkreditinstitutter

Dækker følgende finansieringsinstitutter: Kun private Bausparkassen, som er medlemmer af Verband der Privaten Bausparkassen. Offentlige Bausparkassen er ikke tilknyttet ordningen.

Dækker følgende finansielle produkter: Alle produkter og tjenesteydelser, der udbydes af private Bausparkassen.

Der kan klages på følgende sprog: Tysk, men om nødvendigt også på engelsk

E-mail:info@schlichtungsstelle-bausparen.de

Website: Verband der Privaten Bausparkassen – Schlichtungsstelle Bausparen

Yderligere oplysninger:Informationsark

Versicherungsombudsmann e.V.

Navn på dansk: Forsikringsombudsmand

Dækker følgende finansieringsinstitutter: forsikringsselskaber, forsikringsmæglere.

Dækker følgende finansielle produkter: livs- og skadesforsikring.

Der kan klages på følgende sprog: Tysk, men om nødvendigt også på engelsk og fransk

E-mail:beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Website:Versicherungsombudsmann e.V.

Yderligere oplysninger:Informationsark