Prejsť na hlavný obsah
Finance

Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.

Názov v slovenčine: Ombudsman pre hmotný investičný majetok a investičné fondy

Pokryté finančné inštitúcie: správcovia alternatívnych investičných fondov (AIFM), poskytovatelia uzavretých fondov, správcovské spoločnosti, alternatívne investičné fondy, uzavreté fondy

Pokryté finančné produkty: alternatívne investičné fondy (AIF), uzavreté fondy

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: nemčina, angličtina

E-mail:infoatombudsstelle [dot] com (info[at]ombudsstelle[dot]com)

Webové sídlo:Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V.

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

Názov v slovenčine: Združenie nemeckých sporiteľní

Pokryté finančné inštitúcie: výhradne nemecké sporiteľne

Pokryté finančné produkty (ponúkané združením nemeckých sporiteľní): platby, vklady, úvery a pôžičky, hypotéky, investície, dôchodky, cenné papiere

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: nemčina, v prípade potreby angličtina

E-mail:schlichtungatdsgv [dot] de (schlichtung[at]dsgv[dot]de)

Webové sídlo:Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

Webové sídlo v angličtine:German Savings Banks Association

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Ombudsmann der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe (BVR)

Názov v slovenčine: Ombudsman pre nemecké družstevné banky

Pokryté finančné inštitúcie: väčšina bánk, niektoré hypotekárne banky

Pokryté finančné produkty: platby, vklady, úvery a pôžičky, hypotéky, investície, niektoré cenné papiere

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: nemčina, angličtina

E-mail:kundenbeschwerdestelleatbvr [dot] de (kundenbeschwerdestelle[at]bvr[dot]de)

Webové sídlo:Ombudsmann der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe (BVR)

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Ombudsmann der öffentlichen Banken Deutschlands (VÖB)

Názov v slovenčine: Ombudsman pre nemecké banky verejného sektora

Pokryté finančné inštitúcie: niektoré banky

Pokryté finančné produkty: platby, vklady, úvery a pôžičky, hypotéky, investície, niektoré cenné papiere

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: nemčina, angličtina, francúzština

E-mail:ombudsmannatvoeb-kbs [dot] de (ombudsmann[at]voeb-kbs[dot]de)

Webové sídlo:Ombudsmann der öffentlichen Banken Deutschlands (VÖB)

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Ombudsmann der privaten Banken

Názov v slovenčine: Ombudsman pre súkromné komerčné banky

Pokryté finančné inštitúcie: väčšina bánk, väčšina hypotekárnych bánk

Pokryté finančné produkty: platby, vklady, úvery a pôžičky, investovanie, dôchodky, cenné papiere

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: nemčina, alebo iný jazyk, na ktorom sa zákazník a banka dohodnú

E-mail:schlichtungatbdb [dot] de (schlichtung[at]bdb[dot]de)

Webové sídlo:Ombudsmann der privaten Banken

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Názov v slovenčine: Ombudsman pre súkromné zdravotné poistenie a poistenie dlhodobej starostlivosti

Pokryté finančné inštitúcie: niektoré poisťovne

Pokryté finančné produkty: súkromné zdravotné poistenie, súkromné poistenie dlhodobej starostlivosti, niektoré neživotné poistenia

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: nemčina

E-mail:ombudsmannatpkv-ombudsmann [dot] de (ombudsmann[at]pkv-ombudsmann[dot]de)

Webové sídlo:Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Ombudsstelle für Investmentfonds

Názov v slovenčine: Ombudsman pre investičné fondy

Pokryté finančné inštitúcie: niektorí poskytovatelia investícií, niektoré banky a niektoré depozitáre

Pokryté finančné produkty: niektoré investície, niektoré cenné papiere

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: nemčina, angličtina

E-mail:infoatombudsstelle-investmentfonds [dot] de (info[at]ombudsstelle-investmentfonds[dot]de)

Webové sídlo:Ombudsstelle für Investmentfonds

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank

Názov v slovenčine: Zmierovací orgán nemeckej spolkovej banky

Pokryté finančné inštitúcie: sprostredkovatelia hypoték, poskytovatelia investícií, investiční sprostredkovatelia, sprostredkovatelia cenných papierov, niektoré banky, niektoré hypotekárne banky, niektoré úverové družstvá

Pokryté finančné produkty: väčšina platieb, niektoré vklady, niektoré úvery a pôžičky, niektoré hypotéky, niektoré investície, niektoré cenné papiere

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: nemčina

E-mail:schlichtungatbundesbank [dot] de (schlichtung[at]bundesbank[dot]de)

Webové sídlo:Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Názov v slovenčine: Zmierovací orgán pri spolkovom úrade finančného dohľadu

Pokryté finančné inštitúcie: všetky inštitúcie pod dohľadom spolkového úradu finančného dohľadu

Pokryté finančné produkty: investičné produkty podľa zákona o investíciách, rovnako ako bankové operácie a finančné služby podľa regulácie prvého oddielu §1 ods. 1 a §1 ods. 1 a) zákona o bankovníctve (Kreditwesengesetz – KWG).

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: nemčina

E-mail:schlichtungsstelleatbafin [dot] de (schlichtungsstelle[at]bafin[dot]de)

Webové sídlo:Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Verband der Privaten Bausparkassen e.V. – Schlichtungsstelle Bausparen

Názov v slovenčine: Združenie súkromných stavebných sporiteľní (tzv. Bausparkassen) – Zmierovací orgán

Pokryté finančné inštitúcie: len súkromné sporiteľne, ktoré sú členmi Združenia súkromných stavebných sporiteľní. Verejné stavebné sporiteľne nie sú do systému zapojené

Pokryté finančné produkty: všetky produkty a služby ponúkané súkromnými stavebnými sporiteľňami

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: nemčina, v prípade potreby angličtina

E-mail:infoatschlichtungsstelle-bausparen [dot] de (info[at]schlichtungsstelle-bausparen[dot]de)

Webové sídlo:Verband der Privaten Bausparkassen e.V. – Kundenbeschwerdestelle

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Versicherungsombudsmann e.V.

Názov v slovenčine: Ombudsman v oblasti poisťovníctva

Pokryté finančné inštitúcie: poisťovacie spoločnosti, sprostredkovatelia poistenia

Pokryté finančné produkty: životné/neživotné poistenie

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: nemčina, v prípade potreby angličtina a francúzština

E-mail:beschwerdeatversicherungsombudsmann [dot] de (beschwerde[at]versicherungsombudsmann[dot]de)

Webové sídlo:Versicherungsombudsmann e.V.

Ďalšie informácie:Informačný prehľad