Přejít na hlavní obsah
Finance

Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.

Název v češtině: Veřejný ochránce práv pro nefinanční aktiva a investiční majetek

Finanční instituce v působnosti: správci alternativních investičních fondů, poskytovatelé uzavřených fondů, svěřenské společnosti, alternativní investiční fondy, uzavřené fondy

Finanční produkty v působnosti: alternativní investiční fondy, uzavřené fondy

Stížnost může být podána v těchto jazycích: němčina, angličtina

E-mail: infoatombudsstelle [dot] com (info[at]ombudsstelle[dot]com)

Internetové stránky: Ombudsstelle Geschlossene Fonds e.V.

Další informace: Informační přehled

Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

Název v češtině: Sdružení německých spořitelen (DSGV)

Finanční instituce v působnosti: pouze německé spořitelny

Finanční produkty v působnosti (nabízené německými spořitelnami): platby, vklady, úvěry a půjčky, hypotéky, investiční služby, penzijní produkty, cenné papíry

Stížnost může být podána v těchto jazycích: němčina, na vyžádání rovněž angličtina

E-mail: schlichtungatdsgv [dot] de (schlichtung[at]dsgv[dot]de)

Internetové stránky: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

Internetové stránky v angličtině: German Savings Banks Association

Další informace: Informační přehled

Ombudsmann der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe (BVR)

Název v češtině: Veřejný ochránce práv Skupiny německých družstevních záložen (BVR)

Finanční instituce v působnosti: většina bank, některé hypoteční banky

Finanční produkty v působnosti: platby, vklady, úvěry a půjčky, hypotéky, investiční služby, některé cenné papíry

Stížnost může být podána v těchto jazycích: němčina, angličtina

E-mail: kundenbeschwerdestelleatbvr [dot] de (kundenbeschwerdestelle[at]bvr[dot]de)

Internetové stránky: Ombudsmann der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe (BVR)

Další informace: Informační přehled

Ombudsmann der öffentlichen Banken Deutschlands (VÖB)

Název v češtině: Ombudsman bank německého veřejného sektoru

Finanční instituce v působnosti: některé banky

Finanční produkty v působnosti: platby, vklady, úvěry a půjčky, hypotéky, investiční služby, některé cenné papíry

Stížnost může být podána v těchto jazycích: němčina, angličtina, francouzština

E-mail: ombudsmannatvoeb-kbs [dot] de (ombudsmann[at]voeb-kbs[dot]de)

Internetové stránky: Ombudsmann der öffentlichen Banken Deutschlands (VÖB)

Další informace: Informační přehled

Ombudsmann der privaten Banken

Název v češtině: Veřejný ochránce práv pro oblast soukromých bank

Finanční instituce v působnosti: většina bank, většina hypotečních bank

Finanční produkty v působnosti: platby, vklady, úvěry a půjčky, investiční služby, penzijní produkty, cenné papíry

Stížnost může být podána v těchto jazycích: němčina a případně další jazyk (na základě dohody mezi klientem a bankou)

E-mail: schlichtungatbdb [dot] de (schlichtung[at]bdb[dot]de)

Internetové stránky: Ombudsmann der privaten Banken

Další informace: Informační přehled

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Název v češtině: Veřejný ochránce práv pro soukromé zdravotní pojištění a pojištění dlouhodobé péče

Finanční instituce v působnosti: některé pojišťovny

Finanční produkty v působnosti: soukromé pojišťovny, soukromé pojišťovny věnující se pojištění dlouhodobé péče, některá neživotní pojištění

Stížnost může být podána v těchto jazycích: němčina

E-mail: ombudsmannatpkv-ombudsmann [dot] de (ombudsmann[at]pkv-ombudsmann[dot]de)

Internetové stránky: Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Další informace: Informační přehled

Ombudsstelle für Investmentfonds

Název v češtině: Veřejný ochránce práv pro investiční fondy

Finanční instituce v působnosti: někteří poskytovatelé investičních služeb, některé banky, někteří depozitáři

Finanční produkty v působnosti: některé investiční služby, některé cenné papíry

Stížnost může být podána v těchto jazycích: němčina, angličtina

E-mail: infoatombudsstelle-investmentfonds [dot] de (info[at]ombudsstelle-investmentfonds[dot]de)

Internetové stránky: Ombudsstelle für Investmentfonds

Další informace: Informační přehled

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank

Název v češtině: Smírčí orgán Německé spolkové banky

Finanční instituce v působnosti: hypoteční zprostředkovatelé, poskytovatelé investičních služeb, zprostředkovatelé investičních služeb, obchodníci s cennými papíry, některé banky, některé hypoteční banky, některá úvěrová družstva

Finanční produkty v působnosti: většina plateb, některé vklady, některé úvěry a půjčky, některé hypotéky, některé investiční služby, některé cenné papíry

Stížnost může být podána v těchto jazycích: němčina

E-mail: schlichtungatbundesbank [dot] de (schlichtung[at]bundesbank[dot]de)

Internetové stránky: Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank

Další informace: Informační přehled

Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Název v češtině: Smírčí orgán Spolkového úřadu pro dohled nad finančními službami (BaFin)

Finanční instituce v působnosti: všechny instituce pod dohledem úřadu BaFin

Finanční produkty v působnosti: investiční produkty v souladu s investičním zákonem a bankovní transakce a finanční služby podle ustanovení první části §1 odst. 1 a §1 odst. 1a bankovního zákona (Kreditwesengesetz - KWG).

Stížnost může být podána v těchto jazycích: němčina

E-mail: schlichtungsstelleatbafin [dot] de (schlichtungsstelle[at]bafin[dot]de)

Internetové stránky: Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Další informace: Informační přehled

Verband der Privaten Bausparkassen e.V. – Schlichtungsstelle Bausparen

Název v češtině: Sdružení soukromých Bausparkassen – Smírčí orgán

Finanční instituce v působnosti: Pouze soukromé Bausparkassen, které jsou členy uvedeného sdružení. Veřejnoprávní Bausparkassen do tohoto režimu nespadají.

Finanční produkty v působnosti: všechny produkty a služby nabízené soukromými Bausparkassen

Stížnost může být podána v těchto jazycích: němčina a na vyžádání rovněž angličtina

E-mail: infoatschlichtungsstelle-bausparen [dot] de (info[at]schlichtungsstelle-bausparen[dot]de)

Internetové stránky: Verband der Privaten Bausparkassen – Schlichtungsstelle Bausparen

Další informace: Informační přehled

Versicherungsombudsmann e.V.

Název v češtině: Veřejný ochránce práv pro oblast pojištění

Finanční instituce v působnosti: pojišťovny, zprostředkovatelé pojišťovnických produktů

Finanční produkty v působnosti: životní pojištění, neživotní pojištění

Stížnost může být podána v těchto jazycích: němčina a na vyžádání rovněž angličtina a francouzština

E-mail: beschwerdeatversicherungsombudsmann [dot] de (beschwerde[at]versicherungsombudsmann[dot]de)

Internetové stránky: Versicherungsombudsmann e.V.

Další informace: Informační přehled