Skip to main content
Finance
logo-fin-net.png

Tinklo FIN-NET paskirtis

FIN-NET – tai nacionalinių organizacijų, atsakingų už neteisminį vartotojų skundų dėl finansinių paslaugų nagrinėjimą, tinklas.

Tinklas apima Europos ekonominės erdvės šalis, t. y.

  • Europos Sąjungą,
  • Islandiją,
  • Lichtenšteiną,
  • Norvegiją

Tinklą FIN-NET 2001 m. įsteigė Europos Komisija siekdama

  • skatinti nacionalinių ombudsmenų bendradarbiavimą finansinių paslaugų srityje,
  • suteikti vartotojams galimybę lengvai naudotis alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) procedūromis tais atvejais, kai kyla su daugiau kaip viena šalimi susiję ginčai dėl finansinių paslaugų teikimo

Tinklo FIN-NET nariai

Šiuo metu tinklas FIN-NET turi 60 narių, esančių 27 šalyse. Nariai, suskirstyti pagal šalis.

Prie tinklo FIN-NET gali prisijungti bet kuri Europos ekonominės erdvės šalies institucija, jei ji

Susitarimo memorandumu nustatyta, kaip nariai turi bendradarbiauti, kad išspręstų su daugiau kaip viena šalimi susijusius finansinius ginčus be teismo.

Dokumentai