Skip to main content
Finance
logo-fin-net.png

FIN-NET uzdevums

FIN-NET ir tādu valsts organizāciju tīkls, kuras atbild par patērētāju sūdzību izskatīšanu ārpustiesas kārtībā finanšu pakalpojumu jomā.

Tīklā ietilpst Eiropas Ekonomikas zonas valsts, un tās ir

  • Eiropas Savienība,
  • Islande,
  • Lihtenšteina,
  • Norvēģija

FIN-NET tīklu izveidoja Eiropas Komisija 2001. gadā ar šādiem mērķiem

  • veicināt sadarbību starp valstu tiesībsargiem finanšu pakalpojumu jomā,
  • nodrošināt patērētājiem vieglu piekļuvi strīdu alternatīvas izšķiršanas (SAI) procedūrām pārrobežu strīdos par finanšu pakalpojumu sniegšanu

Dalība FIN-NET tīklā

Pašlaik FIN-NET tīklā ir 60 dalībnieki no 27 valstīm. Dalībniekus, kas sagrupēti pēc valsts, varat atrast šeit.

Jebkura iestāde Eiropas Ekonomikas zonā var pievienoties FIN-NET tīklam, ja tā

Dokuments, kas pazīstams kā saprašanās memorands, nosaka, kā tīkla dalībniekiem ir jāsadarbojas, lai izšķirtu pārrobežu finanšu strīdus ārpustiesas kārtībā.

Dokumenti