Skip to main content
Finance
logo-fin-net.png

Poslanie siete FIN-NET

FIN-NET je sieť národných organizácií, ktoré sú zodpovedné za mimosúdne riešenie sťažností spotrebiteľov v oblasti finančných služieb.

Sieť pokrýva krajiny Európskeho hospodárskeho prieskumu, teda

  • Európsku úniu
  • Island
  • Lichtenštajnsko
  • Nórsko

Sieť FIN-NET bola vytvorená Európskou komisiou v roku 2001 s cieľom

  • podporovať spoluprácu medzi národnými ombudsmanmi v oblasti finančných služieb,
  • poskytovať spotrebiteľom jednoduchý prístup k postupom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ARS) v prípadoch cezhraničných sporov týkajúcich sa poskytovania finančných služieb

Členstvo v sieti FIN-NET

V súčasnosti má sieť FIN-NET šesťdesiat členov v 27 krajinách. Zoznam členov zoskupených podľa krajín nájdete na tejto stránke.

Do siete FIN-NET môže vstúpiť akýkoľvek orgán v Európskom hospodárskom priestore, ak

V dokumente známom ako memorandum o porozumení je definovaný spôsob spolupráce členov pri mimosúdnom riešení finančných sporov.

Dokumenty