Gå direkt till innehållet
Finance

Klaga på ett företag som tillhandahåller finansiella tjänster i ett annat EES-land

Vad är ett företag som tillhandahåller finansiella tjänster?

Företag som tillhandahåller finansiella tjänster förvaltar pengar för sina kunders räkning. Det kan t.ex. vara

  • banker, kreditföreningar och andra konsumentfinansieringsföretag
  • kreditkortsföretag, utgivare av elektroniska pengar och betalningsinstitut
  • försäkringsbolag
  • investeringsföretag (t.ex. aktiemäklare, kapitalförvaltare, portföljförvaltare eller investeringsrådgivare)

Vad ska jag göra om jag vill klaga?

FIN-Net kan eventuellt hjälpa dig att lösa tvisten utanför domstol om

  • du bor i ett EU-land, Island, Liechtenstein eller Norge och
  • du vill klaga på ett företag som tillhandahåller finansiella tjänster i ett av dessa länder (utom ditt hemland)

Klagomålet sker i tre steg.

1. Skriv till företaget som tillhandahållit tjänsten

Börja med att skriva direkt till företaget. Förklara tydligt varför du är missnöjd och berätta vad du skulle vilja göra.

2. Fyll i FIN-Nets formulär

Om du inte är nöjd med svaret eller inte får något svar alls ska du ladda ner och fylla i FIN-Nets formulär för klagomål som berör flera länder.

Du kan också kontakta en FIN-Net-medlem och be om råd. Kontaktuppgifter till medlemmarna per land

3. Skicka formuläret till en FIN-Net-medlem

Mejla eller posta formuläret till en FIN-Net-medlem i

  • ditt eget land eller
  • företagets land

Kontaktuppgifter till medlemmarna per land

Vad händer sedan?

Tvistlösningsorganet kommer att meddela om de kan lösa ditt problem eller hänvisa till någon annan organisation som kan hjälpa dig. Du kan behöva lämna ytterligare information som kan bidra till bedömningen av ärendet.

De flesta FIN-Net-medlemmar kan hjälpa dig gratis eller till en låg kostnad. De brukar nå ett resultat inom 90 dagar.

Företagen är vanligtvis inte skyldiga att följa beslut från FIN-Net-medlemmar, men de flesta brukar göra det frivilligt.

Om de inte gör det eller om du inte är nöjd med handläggningen av ditt ärende kan du vända dig till domstol.