Przejdź do treści głównej
Finance

Skarga w sprawie podmiotu świadczącego usługi finansowe w innym kraju EOG

Co to znaczy „podmiot świadczący usługi finansowe”?

Podmioty świadczące usługi finansowe to przedsiębiorstwa, które zarządzają pieniędzmi w imieniu klientów. Należą do nich

  • banki, kasy spółdzielcze i inne konsumenckie przedsiębiorstwa finansowe
  • wydawcy kart kredytowych, emitenci pieniądza elektronicznego i inne instytucje płatnicze
  • zakłady ubezpieczeń
  • firmy inwestycyjne (np. maklerzy, podmioty zarządzające aktywami, zarządzający portfelem, doradcy inwestycyjni)

Co zrobić, jeśli chcesz wnieść skargę?

Sieć FIN-NET może pomóc w rozstrzygnięciu problemu poza sądem, jeżeli

  • mieszkasz w Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinie lub Norwegii i
  • chcesz wnieść skargę przeciwko podmiotowi świadczącemu usługi finansowe w innym z tych krajów

Oto 3 etapy na drodze do rozwiązania problemu:

1. Napisz do podmiotu świadczącego usługę

Najpierw spróbuj rozwiązać problem samodzielnie, zwracając się na piśmie do podmiotu świadczącego usługi finansowe. Wyjaśnij powód swojego niezadowolenia i zaproponuj rozwiązanie.

2. Wypełnij formularz sieci FIN-NET

Jeżeli jesteś nadal niezadowolony(-a) z odpowiedzi udzielonej przez podmiot – lub jeżeli odpowiedź w ogóle nie została udzielona – pobierz i wypełnij formularz FIN-NET do skarg transgranicznych.

Możesz również skontaktować się bezpośrednio z jednym z członków FIN-NET i poprosić go o pomoc. Dane kontaktowe wszystkich członków we wszystkich krajach

3. Wyślij formularz do członka FIN-NET

Wyślij formularz e-mailem lub pocztą do członka FIN-NET

  • we własnym kraju – lub
  • w kraju, z którego pochodzi podmiot.

Dane kontaktowe wszystkich członków we wszystkich krajach

Co dalej?

Członek FIN-NET odpowie, czy może zająć się daną sprawą, lub skieruje Cię do innej organizacji, która może pomóc. Możesz otrzymać prośbę o dodatkowe informacje potrzebne do właściwej oceny sprawy.

Większość członków FIN-NET pomaga bezpłatnie lub za niską opłatą. Rozwiązanie można osiągnąć zazwyczaj w ciągu 90 dni.

Podmioty świadczące usługi finansowe z reguły nie są zobowiązane decyzją członków FIN-NET, ale większość z nich dobrowolnie zgadza się z danym rozstrzygnięciem.

W przeciwnym razie lub w przypadku niezadowolenia z wyniku rozpatrzenia skargi, konieczne może być udanie się do sądu.