Skip to main content
Finance

Klachten over een financiële dienstverlener in een ander EER-land?

Wat is een financiële dienstverlener?

Financiële dienstverleners zijn bedrijven die geld beheren namens hun klanten. Voorbeelden

  • banken, kredietcoöperaties en andere financiële instellingen
  • bedrijven die creditcards, elektronisch geld of andere betaalmogelijkheden aanbieden
  • verzekeringsmaatschappijen
  • beleggingsfirma's, zoals beursmakelaars, vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs

Ik heb een klacht, wat moet ik doen?

FIN-NET kan u helpen om te proberen uw geschil, buiten de rechter om, op te lossen als u

  • in de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen woont, en
  • een klacht heeft over een financiële dienstverlener in een van die landen (maar niet in uw eigen land!)

Het gaat als volgt, in drie stappen:

1. Schrijf uw financiële dienstverlener

Probeer het probleem eerst zelf op te lossen door uw klacht rechtstreeks aan uw dienstverlener voor te leggen. Doe dat schriftelijk! Leg duidelijk uit waarom u ontevreden bent, en wat u van hem verwacht.

2. Vul het formulier van FIN-NET in

Bent u niet tevreden met de reactie van de dienstverlener, of krijgt u helemaal geen antwoord, download dan het klachtenformulier van FIN-NET voor grensoverschrijdende financiële diensten.

U kunt ook eerst contact opnemen met een bij FIN-NET aangesloten instantie en om advies vragen. Bekijk onze lijst van leden van FIN-NET.

3. Stuur het formulier naar een bemiddelingsinstantie van FIN-NET

Stuur het ingevulde formulier naar een van de bij FIN-NET aangesloten instanties, hetzij

  • in uw eigen land, of
  • in het land van uw dienstverlener

Bekijk onze lijst van leden van FIN-NET.

Wat gebeurt er daarna?

De bemiddelingsinstantie zal u laten weten of zij het probleem voor u kunnen oplossen, of u doorverwijzen naar een andere organisatie. Om uw zaak goed te kunnen beoordelen, zullen sommige instanties u om extra informatie vragen.

De meeste FIN-NET-leden helpen u gratis of voor een kleine vergoeding. Vaak wordt de procedure binnen 90 dagen afgerond.

Financiële dienstverleners zijn doorgaans niet verplicht om zich aan de beslissing van de FIN-NET-leden te houden, maar de meeste doen dat wel vrijwillig.

Doet uw dienstverlener dat niet, of bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht, dan kunt u alsnog naar de rechter stappen.