Přejít na hlavní obsah
Finance

Jak podat stížnost na poskytovatele finančních služeb z jiné země EHP

Kdo jsou poskytovatelé financních služeb

Poskytovatelé financních služeb jsou podniky, které spravují financní prostredky jménem svých klientu. Patrí k nim

  • banky, úverová družstva a jiné spolecnosti nabízející spotrebitelské financování
  • spolecnosti vydávající kreditní karty, vydavatelé elektronických penez a další platební instituce
  • pojištovny
  • investicní spolecnosti (napr. makléri, správci aktiv, správci portfolia, investicní poradci)

Jak postupovat pri podávání stížnosti

Sít FIN-NET vám muže pomoci vyrešit spor mimosoudne, pokud

  • máte bydlište v EU, na Islandu, v Lichtenštejnsku nebo Norsku a
  • chcete podat stížnost na poskytovatele financních služeb z jiné z techto uvedených zemí

Pri rešení sporu doporucujeme postupovat následovne:

1. Obratte se nejprve na daného poskytovatele financních služeb

Nejprve se pokuste spor vyrešit prímo s poskytovatelem financních služeb. Zašlete mu stížnost, v níž jasne uvedete, proc nejste s jeho službami spokojeni a jak byste chteli dále postupovat.

2. Vyplnte formulár síte FIN-NET

Pokud nejste s odpovedí poskytovatele spokojeni, popr. pokud poskytovatel na vaši stížnost nijak nereagoval, vyplnte formulár síte FIN-NET pro preshranicní stížnosti, který si mužete stáhnout na stránkách síte.

Nebo se mužete obrátit prímo na nekterou z clenských organizací síte FIN-NET a požádat ji o pomoc. Kontakt na clenské organizace v jednotlivých zemích najdete zde.

3. Zašlete formulár nekteré clenské organizaci síte FIN-NET

Formulár mužete zaslat e-mailem nebo poštou kterékoli clenské organizaci bud

  • ve vaší zemi, nebo
  • v zemi poskytovatele financních služeb

Kontakt na clenské organizace v jednotlivých zemích najdete zde.

Co bude následovat

Clenská organizace síte FIN-NET, kterou jste oslovili, vám sdelí, zda je v její kompetenci se vaší stížností zabývat anebo vás muže odkázat na jinou organizaci, která vám bude schopna pomoci. V zájmu rádného rešení sporu mužete být vyzváni, abyste poskytli doplnující informace.

Vetšina organizací síte FIN-NET poskytuje služby zdarma nebo za malý poplatek. Spor se zpravidla podarí vyrešit do 90 dnu.

Poskytovatelé financních služeb nemají obecne povinnost se rozhodnutím organizací síte FIN-NET rídit, nicméne vetšina z nich tak ciní.

Pokud se však poskytovatel financních služeb rozhodnutím rídit odmítá, nebo pokud nejste s prubehem vyrizování stížnosti spokojeni, budete se pravdepodobne muset obrátit na soud.